Zgodne z szacunkowymi wyliczeniami w Polsce może być zarejestrowanych od 30 do nawet 55 tysięcy quadów. To spora liczba, która stale rośnie. Aby zarejestrować taki pojazd w urzędzie, potrzebujesz między innymi umowy kupna-sprzedaży quada. Jak ją sporządzić? Pobierz gotowy wzór, dzięki któremu zajmie Ci to tylko chwilę.

Czym jest quad?

Zgodnie z definicją znajdującą się w polskich przepisach quad to otwarty, czterokołowy pojazd, służący do jazdy w trudnych warunkach, w tym po terenie nieutwardzonym. Wyróżniają go wyjątkowo duże opony. Ciśnienie w nich jest obniżone, dzięki czemu quad może bez trudu poruszać się w niesprzyjających warunkach – tam, gdzie jest stromo, grząsko czy występują piaszczyste obszary.

Jednym słowem – quadem można jeździć po takim terenie, w którym standardowy samochód sobie nie poradzi.

To sprawia, że te pojazdy są powszechnie wykorzystywane w ratownictwie górskim, leśnictwie i w wojsku. Służą jednak nie tylko służbom, ale także osobom prywatnym, które poruszają się nimi dla przyjemności. Każdy może kupić quada, choć nie każdy może nim jeździć – potrzebne są do tego określone uprawnienia.

Quady lekkie i zwykłe – czym się różnią?

Podstawowy podział omawianych pojazdów obejmuje quady lekkie i zwykłe.

 • Lekkie – ich masa nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna 45 km/h.
 • Zwykłe – masa przekracza 350 kg, dlatego, aby nimi kierować potrzebne jest prawo jazdy B.

Co ważne, każdy czterokołowiec otwarty obu typów ma tablicę rejestracyjną, homologację i musi mieć polisę OC. To oznacza, że trzeba go zarejestrować w urzędzie i dopełnić wszystkich formalności.

Pamiętaj: quadami nie można jeździć po autostradach i drogach ekspresowych.

Kto może kierować quadem?

Podstawowym wymogiem, aby móc legalnie prowadzić quada jest ukończenie minimum 14 lat. Trzeba mieć świadomość, że choć taki pojazd porusza się wolniej niż samochód, to także wymaga odpowiednich umiejętności do jego prowadzenia. Zdecydowanie nie jest to zatem dobry prezent dla nastolatka czy dziecka przystępującego do komunii. To pojazd mechaniczny, nad którym trzeba właściwie panować, by jeździć bezpiecznie – dla siebie i innych.

Do prowadzenia czterokołowca zwykłego (cięższego) wymagane jest prawo jazdy kategorii B lub B1. Aby usiąść za kierownicą modelu lekkiego, wystarczą uprawnienia kategorii AM lub wyższej, która upoważnia do prowadzenia motoroweru.

Jak zarejestrować quada?

Aby móc jeździć quadem, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. To jednak nie wszystko. Aby legalnie wyjechać takim pojazdem na drogę, należy spełnić również dodatkowe wymagania. Są one bardzo podobne do tych, które dotyczą samochodów osobowych. Przede wszystkim quad należy zarejestrować. W przeciwnym razie podczas kontroli grozi mandat w wysokości 100 zł i odholowanie pojazdu – za nie również należy zapłacić.

Aby zarejestrować quada, należy udać się do wydziału komunikacji lokalnego urzędu. Trzeba mieć ze sobą:

 • dowód własności pojazdu – na przykład umową kupna-sprzedaży quada,
 • dowód rejestracyjny (chyba że pojazd jest fabrycznie nowy),
 • dowód osobisty,
 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • potwierdzenie wniesienie obowiązkowych opłat,
 • świadectwo zgodności lub dopuszczenie jednostkowe.

Jeśli natomiast czterokołowiec został sprowadzony z państwa spoza Unii Europejskiej – pamiętaj, aby zabrać ze sobą również:

 • dowód odprawy celnej przywozowej,
 • dokument, który potwierdza zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Więcej przydatnych informacji na temat formalności urzędowych znajdziesz na stronie rządowej. Tam możesz także pobrać wniosek o rejestrację pojazdu.

Jak zarejestrować quada?

Aby zarejestrować quada, wykonaj poniższe kroki.

 1. Wypełnij wniosek o rejestrację pojazdu oraz zbierz wszystkie wymienione wyżej dokumenty.
 2. Udaj się do wydziału komunikacji w swoim miejscu zamieszkania i złóż wniosek o rejestrację pojazdu, który można pobrać ze strony internetowej urzędu lub strony gov.pl.
 3. Dokonaj opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego tymczasowego lub stałego oraz za wyprodukowanie nowych tablic, jeśli są do wymiany. Możesz to zrobić bezpośrednio w kasie urzędu lub przelewem na konto wskazane przez urząd. Obecnie nie trzeba zmieniać tablic, jeśli kupuje się pojazd używany, nawet z innego powiatu.
 4. Poczekaj aż urząd przygotuje dowód rejestracyjny. Zwykle następuje to w ciągu 30 dni. Dostaniesz informację, że dokument jest do odbioru z wydziału komunikacji.

Rejestracja quada nie jest skomplikowana, jednak wymaga poświęcenia na nią nieco czasu.

Dlaczego umowa kupna-sprzedaży quada jest potrzebna?

Możesz pobrać gotowy wzór umowy kupna-sprzedaży quada, który uzupełnisz danymi swoimi i kupującego. Do czego taki dokument jest potrzebny?

Jest on niezbędny przede wszystkim do regulowania wszelkich formalności związanych z zakupem i sprzedażą pojazdu. Umowa stanowi podstawowy i jedyny dokument potwierdzający transakcję między sprzedawcą a kupującym. Dodatkowo chroni prawa obu stron.

Kupujący i sprzedający, podpisując umowę, stają się zabezpieczeni prawnie. To sprawia, że każdy z nich może dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia umowy przez drugą stronę.

Co równie ważne, umowa kupna-sprzedaży quada jest niezbędna do przeprowadzenia wszelkich formalności związanych z rejestracją pojazdu w wydziale komunikacji. Bez tego dokumentu nic nie załatwisz.

Warto pamiętać, że umowa kupna-sprzedaży quada zawsze musi być podpisana przez obie strony i dobrze sprecyzowana, aby uniknąć późniejszych nieporozumień i konfliktów. Brak podpisu jednej z osób sprawia, że dokument nie ma mocy prawnej.

Umowa sprzedaży quada a w świetle prawa

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu to najważniejszy dokument prawno-cywilny precyzujący proces sprzedaży pojazdu. Jego zadaniem jest regulowanie praw i obowiązków osób biorących udział w transakcji.

Zawarcie umowy jest obowiązkowe. Bez niego transakcja nie jest legalna ani wiążąca dla obu stron. Co ważne, taki dokument zawsze musi mieć formę pisemną. Nie musi być sporządzony na komputerze, choć zwykle praktykuje się właśnie taki sposób.

Nie musisz samodzielnie opracowywać treści umowy – możesz wygodnie pobrać ją i uzupełnić swoimi danymi.

Zajmie Ci to niewiele czasu i zyskasz pewność, że w dokumencie znalazły się wszystkie niezbędne elementy. O jakich zapisach mowa?

Zgodnie z polskim prawem, umowa kupna-sprzedaży pojazdu musi zawierać określone informacje, czyli:

 • dane identyfikacyjne obu stron transakcji,
 • opis sprzedawanego pojazdu,
 • cenę transakcji,
 • warunki sprzedaży.

Przy zakupie pojazdu używanego należy także pamiętać o dokładnym opisaniu jego stanu technicznego oraz wyszczególnieniu ewentualnych usterek i wad.

Umowa musi być sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony. Po jej zawarciu należy ją zgłosić do wydziału komunikacji.

Umowa kupna-sprzedaży quada stanowi podstawę do przeniesienia własności pojazdu na nowego właściciela. Jeśli dojdzie do jej naruszenia, poszkodowany ma prawo dochodzić swoich roszczeń w sądzie.

W Polsce umowa kupna-sprzedaży pojazdu jest regulowana przez Kodeks Cywilny, a dokładniej artykuł 535.

Jakich elementów nie może zabraknąć w umowie kupna-sprzedaży quada?

Umowa kupna-sprzedaży quada chroni interesy obu stron. Aby spełniała taką funkcję, nie może w niej zabraknąć żadnego z istotnych elementów. Ich brak może również uniemożliwić przeprowadzenie rejestracji pojazdu.

Jakie elementy muszą się znaleźć w umowie?

 • Data oraz miejsce sporządzenia umowy. W celu uniknięcia nieporozumień na umowie można zapisać również godzinę sprzedaży. Wpisanie tej informacji może być istotne, gdy kupujący tego samego dnia spowoduje quadem szkodę. Wówczas nie będzie wątpliwości, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek lub kolizję.
 • Dane obu stron, czyli sprzedającego i kupującego – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL lub nazwę firmy, adres jej siedziby i NIP.
 • Dane pojazdu – marka, model, rok produkcji, numer identyfikacyjny VIN oraz aktualny przebieg.
 • Cena – powinna być zapisana w formie cyfr oraz słownie z określeniem waluty.
 • Stan techniczny quada – precyzyjny opisy istniejących uszkodzeń i wad. Od tego zapisu uzależnione będzie dochodzenie ewentualnych roszczeń w sporach co do faktycznego stanu technicznego.
 • Podpisy kupującego i sprzedającego.

W taki sposób kupujący i sprzedający potwierdzają swoje zobowiązania w ramach zawartej umowy.

Umowa kupna quada – na piśmie czy ustna?

Zasady tworzenia dokumentu mają duże znaczenie. Aby umowa była ważna, musi być sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony. Jeśli tak nie jest, ustalenia nie mają mocy prawnej i żadna ze stron nie może się do nich odnosić, na przykład na policji czy przed sądem.

Ponadto umowa na piśmie stanowi dowód na istnienie jednoznacznych uzgodnień i warunków między stronami. Jest znacznie bardziej wiarygodna niż ustne ustalenia.

Umowę należy bezwzględnie spisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla sprzedającego, drugi dla kupującego. Oryginał umowy jest dla kupującego, ponieważ to on będzie rejestrował pojazd w urzędzie. Sprzedającemu do wyrejestrowania quada wystarczy kopia dokumentu.

Co sprzedający przekazuje kupującemu oprócz umowy?

Oprócz umowy sprzedający przekazuje kupującemu również:

 • komplet kluczyków,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • aktualne ubezpieczenie OC,
 • książkę serwisową, jeśli była prowadzona.

W umowie powinien znaleźć się zapis, jakie elementy zostały przekazane.

Ubezpieczenie quada – czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów silnikowych. Quady nie są wyjątkiem. One również muszą być przez cały czas objęte polisą. Nie ma przy tym znaczenia, że używasz pojazdu tylko podczas wakacji lub jeździsz nim wyłącznie na weekendowe wycieczki. W OC nie może być ani jednego dnia przerwy. W przeciwnym razie narażasz się na wysoką karę finansową.

Ile zapłacisz za ubezpieczenie quada? Możesz to szybko sprawdzić, korzystając z intuicyjnego kalkulatora OC i AC. Druga z polis nie jest obowiązkowa, ale również warto rozważyć jej zakup, ponieważ chroni przed wieloma ryzykami.

Pobierz gotowy wzór umowy kupna-sprzedaży quada i oszczędź czas na sporządzanie jej samodzielnie!

 

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
 • Ustawa o kierujących: quad, czyli czterokołowiec: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/ustawa-o-kierujacych-quad-czyli-czterokolowiec
 • Jazda quadem a przepisy ruchu drogowego: https://leczyca.policja.gov.pl/ele/informacje/34777,Jazda-quadem-a-przepisy-ruchu-drogowego.html
 • Art. 535. – [Umowa sprzedaży] – Kodeks cywilny: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-535

Podsumowanie

 • Quad jest otwartym pojazdem czterokołowym, którym można się poruszać w trudnym terenie.
 • Nie można jeździć nim po drogach szybkiego ruchu.
 • Quady dzielą się na zwykłe i lekkie. Do kierowania pierwszym z nich trzeba mieć przynajmniej prawo jazdy B1, natomiast do prowadzenia drugiego wystarczą uprawnienia AM lub wyższe.
 • Quad podlega obowiązkowi rejestracji, tak samo jak samochód osobowy.

FAQ

Czy quad musi mieć OC?

Tak, pojazd musi być cały czas objęty polisą OC, nawet wówczas, gdy nie jest używany. Zasada jest identyczna jak w przypadku samochodów.

Czy każdy może kupić quada?

Co do zasady tak. Musi jednak mieć pełne zdolności do czynności prawnych, czyli ukończone 18 lat. Nie oznacza to jednak, że każdy może kierować takim pojazdem. Do tego potrzebne są uprawnienia (przynajmniej B1 lub AM – w zależności od typu quada).

Czy można zawrzeć ustnie umowę zakupu quada?

Nie jest to dopuszczalne. Umowa musi zostać spisana (nawet odręcznie, jeśli zawiera wszystkie potrzebne elementy). Należy ją sporządzić w dwóch identycznych egzemplarzach, które podpiszą kupujący i sprzedający.

Dokumenty do pobrania

Pobierz wzór umowy sprzedaży quada (DOC) Pobierz dokument
Pobierz wzór umowy sprzedaży quada (PDF) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu
Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd, którego już nie używasz i nie należy do Ciebie, musi zostać wyrejestrowany. Jak to...

Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu
Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu

Wbrew pozorom, zbycie pojazdu to nie tylko jego sprzedaż innej osobie, lecz również przekazanie go...

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór

Kupujesz samochód i już wiesz, że nie znajdziesz czasu na jego rejestrację? Skorzystaj z naszego...