Kupiłeś przyczepę samochodową? Pamiętaj, że musisz ją zarejestrować oraz wykupić polisę OC. Zobacz, jak szybko przejść przez tę procedurę i nie narazić się na kary urzędowe. Pobierz wniosek o rejestrację przyczepy – szybko i wygodnie wypełnisz go swoimi danymi i złożysz w wydziale komunikacji.

Czym jest przyczepa samochodowa w świetle przepisów?

Przyczepa to pojazd, który nie ma silnika i z reguły porusza się ciągnięty przez samochód lub inną siłę pochodzącą z zewnątrz. Przepisy ustawy o ruchu drogowym definiują przyczepę samochodową jako „środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze lub urządzenie do tego przystosowane”. Co ważne, przyczepa nigdy nie ma własnego napędu, ale musi umożliwiać łączenie ją z innym pojazdem.

Stosuje się rozróżnienie na dwa typu przyczepek ze względu na ich ciężar.

 • Lekka przyczepa – której dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie przekracza 750 kg i nie jest wyposażona w hamulec najazdowy.
 • Ciężka przyczepa –  DMC powyżej 750 kg, musi mieć obowiązkowo hamulec najazdowy.

Dopuszczalna masa całkowita przyczepki samochodowej jest zawsze określona przez jej producenta.

Ile maksymalnie może ważyć Twoja przyczepa?

Dane na ten temat są zapisane w dowodzie rejestracyjnym samochodu, który ma ciągnąć przyczepę:

 • w rubryce F.3 znajduje się informacja o dopuszczalnej masie pojazdu,
 • w rubryce O.1 jest zapis o dopuszczalnej masie całkowitej przyczepki z hamulcem najazdowym (w kg),
 • w rubryce O.2 znajdziesz informację o dopuszczalnej masie całkowitej przyczepki samochodowej bez hamulca najazdowego (kg).

Natomiast w dowodzie rejestracyjnym samej przyczepki samochodowej możesz sprawdzić DMC:

 • F.1 oznacza maksymalną masę całkowitą pojazdu,
 • F.2 podaje dopuszczalną masę całkowitą pojazdu.

Ważne! DMC przyczepy (F.2) nigdy nie może przekroczyć wartości podanej w dowodzie rejestracyjnym w rubryce O.1 czy O.2.

Czy przyczepę samochodową trzeba zarejestrować?

Zgodnie z art. 71. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, dokumentem potwierdzającym dopuszczenie przyczepy do ruchu po drogach publicznych jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy jedynie przyczep motocyklowych oraz specjalnych, przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.

Z tego wynika, że każda przyczepa samochodowa podlega obowiązkowi rejestracji.

Samochód, który ma ciągnąć przyczepę, powinien być wyposażony w hak holowniczy. Jeżeli go nie ma, możesz go zamontować. Wymaga to zalegalizowania tego elementu w stacji kontroli pojazdów i dokonania odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.

Które przyczepy nie wymagają rejestracji?

Nie wszystkie przyczepy muszą być zarejestrowane. Przyczepy motocyklowe oraz specjalne przyczepy do ciągników rolniczych są zwolnione z tego obowiązku. Natomiast każdą przyczepę, która ma być podłączona do samochodu, należy zarejestrować.

Rejestracja przyczepy osobiście

Jeśli chcesz osobiście udać się do urzędu, należy wypełnić wniosek o rejestrację przyczepy. Pobierz go ze strony i wypełnij wymaganymi danymi. Następnie złóż dokument wraz z potrzebnymi załącznikami w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Zanim udasz się do urzędu, warto zarezerwować wizytę przez Internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniesz stania w kolejce.

Rejestracja przyczepki online

Możesz również dokonać rejestracji online. W tym celu wejdź na stronę Rejestracja pojazdów i Wydawanie Praw Jazdy przez Internet i wypełnij wniosek online. Pozostałe wymagane dokumenty dołączysz w odpowiednim miejscu w formie skanów lub zdjęć. Postępuj z instrukcjami na stronie, a całość nie zajmie Ci wiele czasu.

Jakie dokumenty do rejestracji przyczepy?

Aby zarejestrować przyczepę samochodową, musisz przede wszystkim złożyć wniosek, którego wzór pobierzesz ze strony. Uzupełnij go danymi – swoimi i pojazdu. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym oraz w swoim dokumencie tożsamości. Wypełnienie wniosku nie jest trudne i zwykle zajmuje nie więcej niż kilkanaście minut.

Jeśli chcesz zarejestrować używaną przyczepę samochodową, do wniosku musisz dołączyć:

 • dowód własności pojazdu (np. fakturę VAT, umowę sprzedaży lub umowę darowizny),
 • dowód opłaty za przerejestrowanie,
 • dowód osobisty (tylko do wglądu),
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne (nawet jeśli chcesz je zachować),
 • aktualną polisę OC.

Jeśli przyczepa ma więcej niż jednego właściciela, do wydziału komunikacji powinni zgłosić się wszyscy. Jeśli nie ma takiej możliwości, sprawę może załatwić tylko jeden z nich na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez pozostałe osoby.

Jeśli kupiłeś przyczepę w salonie sprzedaży, możesz upoważnić sprzedawcę do złożenia wniosku o rejestrację oraz odbioru decyzji, pozwolenia czasowego i zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej. Taką możliwość dopuszcza art.73c. ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Rejestracja nowej przyczepy samochodowej

Jeśli kupiłeś nową przyczepę samochodową (np. u dystrybutora lub w markecie budowlanym), do jej rejestracji będzie niezbędna homologacja, oświadczenie oraz faktura VAT. Będziesz potrzebować faktury, nawet jeśli nie prowadzisz firmy.

W dokumencie muszą się znajdować dane nabywcy:

 • nazwa, adres, NIP (w przypadku osób prywatnych do niedawna był potrzebny PESEL, ale w związku z RODO ten wymóg został zniesiony),
 • nazwa producenta przyczepy, model, rok produkcji, kolor,
 • numer ewidencyjny VIN.

Bez powyższych danych nie zarejestrujesz przyczepy w wydziale komunikacji.

Rejestracja używanej przyczepy

W tym przypadku zamiast faktury przedstawiasz umowę kupna-sprzedaży. To w tym dokumencie powinny się znaleźć wyżej wskazane dane przyczepy, takie jak jej marka, model czy numer VIN.

Potrzebujesz również ubezpieczenia OC. W każdym przypadku niezbędny jest też wniosek o rejestrację, który możesz pobrać ze strony i uzupełnić swoimi danymi.

Rejestracja przyczepy typu SAM

Przyczepa typu SAM to pojazd wykonany samodzielnie. Jej rejestracja także jest konieczna, jeśli chcesz ją wykorzystywać na drogach publicznych.

W tym przypadku procedura jest nieco bardziej skomplikowana. Oprócz złożenia wyżej wymienionych dokumentów musisz spełnić dodatkowe wymogi. Chodzi przede wszystkim o:

 • badania techniczne,
 • wydanie decyzji Transportowego Dozoru Technicznego o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu.

Koszty związane z rejestracją przyczepy typu SAM mogą sięgać nawet 2500 złotych, dlatego zastanów się, czy jesteś gotowy je ponieść.

Czy trzeba wymieniać tablice rejestracyjne podczas rejestracji przyczepy?

Obecnie nie ma wymogu wymiany tablic rejestracyjnych podczas przerejestrowania dowolnego pojazdu – także przyczepy. Wynika to z nowelizacji ustawy Prawo u ruchu drogowym.

Warunkiem pozostawienia aktualnych blach jest to, że pochodzą one z Polski, są czytelne i niezniszczone. W takim przypadku urząd wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i nowy dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic.

Jeśli chcesz zmienić blachy na nowe, wciąż masz taką możliwość. Możesz podjąć decyzję, która opcja Cię interesuje i zaznaczyć odpowiednie pole we wniosku składanym do urzędu. Rejestracja bez wymiany tablic jest tańsza.

Kto może zarejestrować przyczepę?

Przyczepkę samochodową może zarejestrować przede wszystkim jej właściciel. Jeśli pojazd ma więcej niż jednego właściciela, każdy z nich powinien być obecny podczas rejestracji. Gdy jest to niemożliwe lub niewygodne, można sporządzić pełnomocnictwo. Do rejestracji można upoważnić jednego ze współwłaścicieli lub inną osobę, np. członka rodziny, kolegę, pracownika. Pełnomocnikiem może być każdy – nie ma ograniczeń.

Ile trwa procedura rejestracyjna?

Rejestracja przyczepki zwykle trwa nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych, czyli tak samo, jak w przypadku samochodów osobowych. Przez ten czas właściciel posługuje się wydanym od razu tzw. miękkim dowodem rejestracyjnym. Gdy nastąpi właściwa rejestracja pojazdu, będzie mógł odebrać tzw. twardy dowód rejestracyjny, czyli bezterminowy dokument pojazdu.

Ile kosztuje rejestracja przyczepy?

Rejestracja przyczepki samochodowej kosztuje 120,00 zł, jeśli tablice mają zostać wymienione na nowe. Jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany w Polsce, można obniżyć wydatki dzięki pozostawieniu aktualnych blach. Wystarczy zaznaczyć taką chęć we wniosku. Koszt rejestracji zmniejszy się wówczas do 80,00 zł.

Na opłaty rejestracyjne składają się wydatki na:

 • dowód rejestracyjny – 54 zł,
 • tablice rejestracyjne – 40 zł,
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
 • nalepkę legalizacyjną – 12,50 zł.

Badania techniczne przyczepki samochodowej

Jeśli przyczepy nie można zakwalifikować do kategorii lekkich (o masie do 750 kg), przed rejestracją należy zgłosić się na badanie techniczne.

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg podlegają regularnym badaniom technicznym – tak samo jak samochody osobowe.

Z kolei zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy może być dopuszczony do ruchu jedynie po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Warunkiem jest przejście „przeglądu”. Nie dotyczy to motocykli.

Ubezpieczenie przyczepy – co musisz wiedzieć?

Przyczepa samochodowa musi mieć ważne OC. Dzień rejestracji jest ostatecznym terminem wykupienia ubezpieczenia. Nie trzeba tego robić, jeśli aktualna polisa przyczepy używanej wciąż obowiązuje.

Za brak OC grożą wysokie kary – dwa tygodnie zwłoki mogą skutkować opłatą karną w wysokości 1200 zł. Warto o tym pamiętać, by nie narażać się na niepotrzebne koszty. Tym bardziej że wykupienie polisy dla przyczepki nie stanowi dużego wydatku.

Najtańsze ubezpieczenie przyczepy samochodowej szybko i wygodnie znajdziesz i kupisz na stronie kalkulatora OC: https://rankomat.pl/kalkulator/oc-ac/.

Warto pamiętać, że w razie szkody nie zawsze działa ubezpieczenie OC przyczepy. Odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy samochodu, jeśli do kolizji spowodowanej przyczepą doszło:

 • gdy była złączona z pojazdem silnikowym,
 • gdy odłączyła się od pojazdu i jeszcze się toczyła.

Ile kosztuje OC przyczepy?

Głównym kryterium jest w tym przypadku ładowność przyczepy. Najmniej na polisy zazwyczaj wydają właściciele przyczep lekkich. Składka może wówczas wynosić tylko 100 zł za rok. Nieco więcej za OC zapłacą posiadacze przyczep cięższych, choć koszty i tak są znacznie niższe niż dla samochodów.

Kolejnym kryterium jest wiek przyczepy. Zwykle im jest starsza, tym droższe będzie jej ubezpieczenie. Warto porównać oferty od ubezpieczycieli w kalkulatorze dostępnym online.

Podsumowanie

 • Przyczepa to pojazd bez silnika, przystosowany do ciągnięcia przez inny pojazd lub zewnętrzną siłę.
 • Każda przyczepa samochodowa musi zostać zarejestrowana.
 • Najbardziej skomplikowane jest zarejestrowanie przyczepy SAM, czyli wykonanej samodzielnie.
 • Przyczepę rejestrujesz w lokalnym wydziale komunikacji.
 • Podstawą jest złożenie wniosku o rejestrację pojazdu (pobierz), do którego załącza się wymagane dokumenty.
 • Przyczepa samochodowa musi mieć ubezpieczenie OC – tak samo jak samochód.
 • Przyczepki (oprócz modeli lekkich – do 750 kg) muszą przechodzić regularne badanie techniczne w stacji kontroli pojazdów.

FAQ

Czy można korzystać z OC poprzedniego właściciela przyczepy?

Tak. Jeśli kupiłeś przyczepę używaną, która ma ważną polisę, możesz z niej korzystać aż do końca jej obowiązywania. Pamiętaj jednak, że OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.

Co grozi za brak OC przyczepy?

Kary są wysokie. Jeśli spóźnisz się z zakupem OC ponad dwa tygodnie, czeka Cię opłata karna w wysokości 1200 zł. Zwróć uwagę, że może ona zostać nałożona, nawet jeśli Twoja przyczepa nie wyjeżdża na drogę. UFG, czyli urząd nakładający kary, ma dostęp do danych o ubezpieczeniu każdego pojazdu. Nie musi więc zatrzymać Cię policja, abyś dostał wezwanie do zapłaty.

Czy każda przyczepa musi zostać zarejestrowana?

Nie dotyczy to wszystkich przyczep. Jeśli jednak kupiłeś taką, którą chcesz podpiąć do samochodu, to zawsze obowiązuje Cię konieczność jej zarejestrowania w urzędzie. Nie ma znaczenia, czy jest nowa czy używana.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o rejestracje przyczepy samochodowej - wzór doc Pobierz dokument
Wniosek o rejestracje przyczepki samochodowej - wzór pdf Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu
Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd, którego już nie używasz i nie należy do Ciebie, musi zostać wyrejestrowany. Jak to...

Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu
Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu

Wbrew pozorom, zbycie pojazdu to nie tylko jego sprzedaż innej osobie, lecz również przekazanie go...

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór

Kupujesz samochód i już wiesz, że nie znajdziesz czasu na jego rejestrację? Skorzystaj z naszego...