Wbrew pozorom, obowiązki sprzedającego auto nie ograniczają się do podpisania umowy i przekazania kluczyków nowemu właścicielowi. Formalności spoczywające po jego stronie precyzuje m.in. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn.  zm.), choć nie tylko. Dowiedz się, co dokładnie musisz załatwić, by cały proces przebiegł bez żadnych problemów i nieprzyjemnych konsekwencji.

Jak spisać poprawną umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Dobrze sporządzona umowa kupna-sprzedaży pojazdu chroni obie strony – i Ciebie jako sprzedającego, i kupującego. Aby tak się stało, upewnij się, że dokument zawiera następujące elementy:

 • data i miejsce, w którym została podpisana umowa,
 • dane osobowe obu stron transakcji, a dokładnie imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego,
 • opis samochodu uwzględniający markę, model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny, numer karty pojazdu, aktualny przebieg, kolor,
 • cena transakcji,
 • data przekazania auta,
 • oświadczenie wskazujące na to, że kupujący nie ma zastrzeżeń do stanu technicznego auta,
 • oświadczenie potwierdzające, że kupujący dostał samochód, a sprzedający zapłatę,
 • czytelne podpisy obu stron.

Chociaż prawo nie precyzuje, w jakiej formie powinna zostać zawarta umowa kupna-sprzedaży samochodu, najlepiej pozostać przy wersji pisemnej. Dzięki temu pozostanie po niej wyraźny dowód dający podstawę do ewentualnych roszczeń w przyszłości.

Jakie obowiązki spoczywają na sprzedawcy samochodu?

Po sprzedaniu samochodu musisz dopełnić formalności na dwóch polach:

 • zawiadomić o zbyciu pojazdu wydział komunikacji w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania – może to być starostwo powiatowe, urząd miasta lub urząd dzielnicy,
 • poinformować ubezpieczyciela o tym, że samochód zmienił właściciela.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu w urzędzie?

Pierwszym krokiem po sprzedaniu pojazdu powinno być zgłoszenie tego faktu w wydziale komunikacji odpowiadającym Twojemu miejscu zamieszkania. Na zrobienie tego masz 30 dni kalendarzowych od dnia sprzedaży auta. Im szybciej się z tym uporasz, tym mniejsze będzie ryzyko nałożenia na Ciebie kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł za przekroczenie tego terminu.

Samo zgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie nic nie kosztuje. Zrobisz to, składając osobiście wniosek, taki jak ten, który przygotowaliśmy dla Ciebie. Możesz to również zrobić przez Internet, o ile dysponujesz profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Jak zgłosić sprzedaż auta do towarzystwa ubezpieczeniowego?

Powiadomienie urzędu o sprzedaży samochodu to dopiero połowa sukcesu. Informacja o tym fakcie musi również dotrzeć do ubezpieczyciela, u którego było wykupione OC. Masz na to 14 dni od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży, więc nieco mniej czasu niż w przypadku zgłoszenia zbycia pojazdu w urzędzie.

Aby to zrobić, napisz oświadczenie, w którym umieścisz dane samochodu, własne i nowego właściciela. Możesz skorzystać z uniwersalnego wzoru i wysłać na adres korespondencyjny towarzystwa lub wypełnić gotowy formularz na stronie internetowej ubezpieczyciela. Tę drugą opcję udostępnia zdecydowana większość towarzystw na rynku.

Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, musisz liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Najważniejszą z nich jest to, że obecna polisa odnowi się automatycznie, a zapłacenie za nią stanie się Twoim obowiązkiem. Niezgłoszenie sprzedaży auta u ubezpieczyciela może też utrudnić ustalenie, kto spowodował szkodę komunikacyjną i z czyjego ubezpieczenia powinna zostać zlikwidowana.

Jak otrzymać zwrot składki OC po sprzedaży samochodu?

Sprzedaż auta tuż po zakupie nowej polisy może okazać się bardziej opłacalna, jeśli uda Ci się odzyskać część pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Z takiej opcji możesz skorzystać tylko wtedy, gdy nowy właściciel pojazdu zdecyduje się na wypowiedzenie Twojej umowy.

Trzeba jednak mieć na uwadze to, że nie jest do tego zobligowany prawnie. Równie dobrze może zachować Twoje OC do końca i wtedy nie będzie przysługiwać Ci żaden zwrot – wszystko sprowadza się więc do dobrej woli kupującego.

Jeśli okoliczności będą Ci sprzyjać, możesz ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki. Jak to zrobić? Wystarczy umieścić stosowną prośbę w zawiadomieniu o zbyciu pojazdu, które i tak musisz złożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym została podpisana umowa z kupującym.

Ile pieniędzy możesz odzyskać w ramach zwrotu od ubezpieczyciela? Kwota jest obliczana w oparciu o liczbę konkretnych dni, w których samochód nie był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach tej konkretnej polisy. Doskonale obrazuje to poniższy przykład.

Przykład:

Gdy pani Dorota sprzedała swój samochód, do końca okresu obowiązywania umowy z ubezpieczycielem pozostało jeszcze 150 dni. Po podzieleniu wysokości składki (897 zł) przez 365 dni w roku wyszło, że w jej przypadku 1 dzień ochrony ubezpieczeniowej kosztował 2,45 zł. Skoro umowa nie pozostawała w mocy przez 150 dni, kwota do zwrotu wyniosła ostatecznie 367,5 zł.

Co dzieje się z OC po sprzedaży pojazdu, jeśli polisa była kupiona na raty?

Przy opłaceniu całej polisy za jednym razem najpewniej przyjdzie Ci zapłacić mniej niż przy rozbiciu płatności na raty. Mimo wszystko ta druga opcja ma wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość podzielenia dużego wydatku na mniejsze części, które są mniejszym obciążającego dla domowego budżetu, a drugą ułatwienie przy sprzedaży samochodu.

O jakim ułatwieniu mowa? Jeśli zapłacisz pierwszą ratę za OC, sprzedasz auto przed terminem płatności następnej raty i zgłosisz fakt zbycia pojazdu u ubezpieczyciela, obowiązek uiszczenia kolejnej opłaty spadnie na nowego właściciela. W rezultacie zapłacisz tylko za tę część polisy, z której faktycznie korzystasz, a zatem unikniesz formalności związanych z ubieganiem się o zwrot niewykorzystanej składki OC.

Najistotniejszą kwestię stanowi tu jak najszybsze poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o tym, że pojazd zmienił właściciela. Do czasu złożenia zawiadomienia o jego zbyciu stary i nowy właściciel auta odpowiadają solidarnie za zobowiązania względem ubezpieczyciela.

Czy po sprzedaży samochodu AC przechodzi na kolejnego właściciela?

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia sytuacja jest prosta. Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży auto staje się własnością kogoś innego. Ten sam los spotyka polisę, która od tego momentu należy do nowego właściciela – ten z kolei może ją zachować lub wypowiedzieć.

AC jest jednak ubezpieczeniem, które w niczym nie przypomina OC, bo cechuje je nieobligatoryjny charakter. Tym samym procedury wyglądają zupełnie inaczej: po sprzedaży samochodu zarówno AC, jak i inne nieobowiązkowe ubezpieczenia wygasają automatycznie. Osoba, która je wykupiła, może z kolei wnioskować o zwrot niewykorzystanych składek za okres, w którym polisy nie były użytkowane.

Sprzedaż samochodu 2023 – co warto wiedzieć?

 1. Po sprzedaniu samochodu poprzedni właściciel musi powiadomić o tym urząd oraz ubezpieczyciela.
 2. Niedotrzymanie ustalonych terminów może skutkować poważnymi konsekwencjami.
 3. Jeśli nowy właściciel auta wypowie poprzednie OC, możesz wnioskować o zwrot kwoty za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
 4. W momencie sprzedaży samochodu i poinformowania o tym ubezpieczyciela wygasają wszystkie nieobligatoryjne polisy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sprzedaż samochodu

W jakiej sytuacji możesz wnioskować o zwrot składki OC?

Sprzedaż samochodu i wypowiedzenie polisy przez obecnego właściciela to tylko jedna z nich. W rzeczywistości masz do tego prawo również w przypadku wyrejestrowania pojazdu, podwójnego ubezpieczenia czy odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Czy ubezpieczenie AC przechodzi na nabywcę auta?

Nie. Po zawiadomieniu towarzystwa o zmianie właściciela umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu, co pozwoli Ci na ubieganie się o zwrot niewykorzystanej składki.

W jaki sposób zostaną przesłane pieniądze pochodzące ze zwrotu od ubezpieczyciela?

Na podany przez Ciebie numer konta bankowego lub w formie przekazu pocztowego.

Zobacz podobne artykuły

Najem krótkoterminowy mieszkania – co warto wiedzieć?
Najem krótkoterminowy mieszkania – co warto wiedzieć?

Najem krótkoterminowy mieszkania może zapewnić właścicielowi większy zysk niż wynajęcie mieszkania jednemu lokatorowi na rok...

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne
Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne – jak sama nazwa wskazuje – to propozycja dla określonej grupy osób....

Limity rozmiaru i wagi bagażu w popularnych liniach lotniczych
Limity rozmiaru i wagi bagażu w popularnych liniach lotniczych

Wybierając się w podróż – niezależnie od jej kierunku i długości – zabieramy ze sobą...