Jeśli chcesz znieść współwłasność samochodu, powinieneś sporządzić umowę i udać się z nią do wydziału komunikacji. Niezbędne jest także poinformowanie ubezpieczyciela o zmianie w dowodzie rejestracyjnym. Pobierz aktualny wzór umowy i wypełnij go swoimi danymi. Sprawdź, jak przebiega procedura zniesienia współwłasności.

Współwłasność pojazdu – kiedy się ją stosuje?

Współwłasność samochodu polega na tym, że pojazd ma więcej niż jednego właściciela. Najczęściej dotyczy to tylko dwóch osób, ale zgodnie z prawem może być ich więcej. Z takiego rozwiązania najczęściej korzystają młodzi kierowcy, którzy od niedawna mają uprawnienia i nie wypracowali własnej historii ubezpieczeniowej. Takie osoby płacą najwięcej za OC. Jeśli natomiast dzielą własność pojazdu z innym doświadczonym kierowcą, np. z rodzicem, składka może być znacznie niższa, ponieważ są w niej uwzględnione zniżki kierującego, który je wypracował.

Zniesienie współwłasności auta – co to znaczy?

Współwłasność samochodu może być korzystna z powodu niższego ubezpieczenia. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że jeśli młody kierowca spowoduje kolizję drogową, składka wzrośnie i straci na tym również drugi współwłaściciel, czyli doświadczony kierowca. W takiej sytuacji niekiedy korzystniejsze może być zrezygnowanie ze współwłasności. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn składania wniosku w tej sprawie do wydziału komunikacji.

Zniesienie współwłasności polega na wykreśleniu innych współwłaścicieli z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Właścicielem pozostaje tylko jedna osoba, do której od tego momentu należy 100% udziałów w samochodzie.

Jak znieść współwłasność w najłatwiejszy sposób?

Taką procedurę najłatwiej przeprowadzić, jeśli współwłaściciele zgadzają się na rozwiązanie umowy współwłasności pojazdu. W takiej sytuacji wystarczy sporządzić umowę zrzeczenia się praw do części samochodu na rzecz jednego z właścicieli. W takim dokumencie należy podać:

 • dane wszystkich współwłaścicieli samochodu (imiona, nazwiska, PESEL, miejsca zamieszkania, numery dowodów osobistych),
 • dane pojazdu (model, marka, numer VIN i numer rejestracyjny),
 • wysokość udziałów w procentach, z której rezygnuje każdy ze współwłaścicieli samochodu,
 • wartość udziałów zbywanych przez jednego ze współwłaścicieli samochodu.

Jak wypełnić wniosek o zniesienie współwłasności?

Wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane. Najłatwiej pobrać ze strony gotowy wzór i wpisać do niego wyżej wymienione dane. Będą do tego potrzebne dowody osobiste wszystkich współwłaścicieli oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

Bardzo ważne jest podanie wysokości udziałów każdej z osób, ponieważ nie zawsze wynosi ona 50%/50%. Należy także wpisać wartość pojazdu na dzień składania wniosku. Można ją oszacować np. na podstawie ogłoszeń o sprzedaży podobnych modeli aut.

Wniosek musi zostać podpisany własnoręcznie przez wszystkie osoby, które biorą udział w procedurze. To bardzo ważne, ponieważ bez podpisów nie zostanie on przyjęty w urzędzie.

Jakie są inne metody zniesienia współwłasności?

Nie zawsze zniesienie współwłasności musi się odbywać na podstawie zrzeczenia się części udziałów na rzecz jednego właściciela. Współwłaściciele mogą to również zrobić w formie sprzedaży lub przekazania darowizny swoich udziałów w aucie.

 

Ważne! W przypadku zakupu samochodu (lub części udziałów w pojeździe) od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynosi on 2% wartości samochodu. Natomiast przy sporządzeniu umowy darowizny samochodu na rzecz członka najbliższej rodziny, nie trzeba płacić fiskusowi podatku bez względu na jej kwotę.

 

Kiedy nie trzeba płacić podatku od darowizny?

Z podatku od darowizny są zwolnione osoby, które otrzymały ją od najbliższych członków swojej rodziny. Do tej grupy zalicza się:

 • żonę, męża,
 • matkę, ojca, babcię, dziadka, prababcię, pradziadka,
 • córkę, syna, wnuczkę, wnuka, prawnuczkę, prawnuka,
 • pasierbicę, pasierba,
 • siostrę, brata,
 • macochę, ojczyma.

Warto wiedzieć! Jeśli przedmiot darowizny od najbliższego członka rodziny zostały sprzedany w ciągu sześciu miesięcy od dnia przekazania pojazdu lub jego części, sprzedaż musi zostać zgłoszona naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego. Można to zrobić, wypełniając druk o symbolu SDZ-2. Zgłoszenie nie jest wymagane wyłącznie wtedy, gdy wartość darowizny wynosi 36 120 zł lub mniej.

W pozostałych przypadkach (czyli darowizny od przyjaciela, kuzyna, sąsiada itp.) należy zapłacić podatek w określonej kwocie. Jego wysokość warto sprawdzić na stronie podatki.gov.pl.

Zgłoszenie zniesienia współwłasności w wydziale komunikacji

Podstawą procedury zniesienia współwłasności jest sporządzenie umowy pomiędzy współwłaścicielami (pobierz jej wzór). Wraz z nią trzeba złożyć w wydziale komunikacji wniosek o zniesienie współwłasności pojazdu.

W urzędzie należy dodatkowo przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu (jeśli została wydana) i ubezpieczenie OC.

Na dopełnienie powyższych formalności w wydziale komunikacji masz 30 dni od daty sporządzenia umowy.

Jak długo trwa procedura?

Czas trwania procedury znoszenia współwłasności jest uzależniony od kilku czynników. Najszybciej można ją przeprowadzić przez polubowne i dobrowolne zrzeczenie się prawa do własności pojazdu. Zwykle nie stanowi to problemu. Warto jednak pamiętać, że wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić chęć do przekazania samochodu jednej osobie. Jeśli choć jedna z nich tego odmawia, procedura znacznie się komplikuje.

Aby przeprowadzić polubowne zniesienie współwłasności, trzeba sporządzić umowę (możesz skorzystać z gotowego wzoru) i w ciągu 30 dni od daty zawartej na dokumencie zgłosić się do urzędu w celu wykreślenia współwłaścicieli. W urzędzie trzeba okazać:

 • wniosek o likwidację współwłasności,
 • umowę znoszącą współwłasność,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • polisę OC.

Warto mieć ze sobą wszystkie te dokumenty. Jeśli będzie czegoś brakować, procedura niepotrzebnie się przedłuży.

Zdecydowanie dłużej trwa zniesienie współwłasności na drodze sądowej. Jeśli nie możesz dojść do porozumienia ze współwłaścicielem, możesz skorzystać z usług mediatora. Wniesienie pozwu do sądu to ostateczność. Sprawa będzie się toczyć się nawet kilka lat i może sporo kosztować. Co więcej, przez cały ten czas musisz utrzymywać auto – opłacać składki OC i przeprowadzać badania techniczne.

Wymiana dowodu rejestracyjnego – czy jest konieczna?

W dowodzie rejestracyjnym zawsze są wpisani wszyscy współwłaściciele samochodu. Jednak jeśli jeden z nich zostaje wykreślony, nie zawsze istnieje wymóg wyrabiania nowego dokumentu.

Obowiązuje tu następująca zasada: jeśli osoba zbywająca udziały jest wpisana w dowodzie na drugim bądź kolejnym miejscu, to wymiana dowodu nie jest konieczna.

W takiej sytuacji wystarczy poprosić urzędnika, aby wykreślił współwłaściciela zbywającego udziały samochodu. Jeżeli natomiast jego dane znajdują się na pierwszym miejscu w dowodzie rejestracyjnym, konieczne będzie wyrobienie nowego dokumentu.

Jak wygląda procedura, gdy jeden ze współwłaścicieli jest zadłużony?

Współwłasność samochodu z zadłużoną osobą może nieść sporo negatywnych konsekwencji. Problem może pojawić się już w chwili wspólnego regulowania opłat za ubezpieczenie OC, paliwo czy naprawę auta. Warto więc porozumieć się z zadłużonym współwłaścicielem i rozwiązać z nim umowę. Jeśli się temu nie sprzeciwia, procedura zniesienia współwłasności pojazdu przebiega na zasadach opisanych powyżej.

Niekiedy jednak samochodem może „zainteresować się” komornik sądowy, który wystawi udziały dłużnika na licytację.  Jeśli współwłaściciel bez długów nie chce dzielić współwłasności auta z zadłużonym, ma dwie opcje do wyboru:

 • wykupienie udziałów dłużnika,
 • przekazanie swojej części udziałów w samochodzie na licytację.

Po sprzedaży auta komornik zajmie kwotę pokrywającą część dłużnika, a drugiemu ze współwłaścicieli zwróci jego należność za samochód.

Zniesienie współwłasności po śmierci jednego ze współwłaścicieli

Jeśli zmarły współwłaściciel samochodu pozostawił testament, to jego udziały dziedziczy osoba wskazana przez niego w dokumencie. Z kolei, gdy nie spisał ostatniej woli, stosuje się standardowe zasady dziedziczenia ustawowego.

Zwykle zdarza się, że wspólne korzystanie z samochodu z nowym współwłaścicielem (spadkobiercą) nie jest możliwe lub komfortowe. Wówczas można znieść umowę współwłasności auta. Należy ustalić, który ze współwłaścicieli spłaci drugiego i pozostawi pojazd do jego wyłącznej dyspozycji.

Zniesienie współwłasności, gdy jeden ze wspólników nie wyraża zgody

Jeśli jeden ze współwłaścicieli nie zgadza się na zbycie swojej części udziałów samochodu, można zgłosić taką sprawę do sądu. Pozew może wnieść każdy ze współwłaścicieli, który dąży do zniesienia współwłasności. Proces trwa zwykle bardzo długo i wiąże się z kosztami. Przez cały czas jego trwania czasie auto musi mieć ważne ubezpieczenie OC i badanie techniczne.

Co ważne, sądowe zniesienie współwłasności nie oznacza, że jedna osoba zyskuje prawo do całości pojazdu. Dotychczasowa wysokość udziałów obowiązuje do czasu, aż jeden ze współwłaścicieli ureguluje należności wobec drugiego. Decyzję o tym, kto zostanie wyłącznym właścicielem samochodu, a kto otrzyma zapłatę, może podjąć sąd.

Taką opcję warto traktować jako ostateczność, bo zwykle nie jest korzystna dla żadnej ze stron.

Zgłoszenie zmiany ubezpieczycielowi – czy jest obowiązkowe?

Zgłoszenie zmiany współwłasności w wydziale komunikacji to nie wszystko. Trzeba również poinformować o niej towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 14 dni od wprowadzenia modyfikacji w dowodzie rejestracyjnym. Jest to niezbędne, ponieważ każda zmiana właściciela może wpłynąć na wysokość składki na ubezpieczenie pojazdu. Zwykle ubezpieczyciel dokonuje rekalkulacji składki, czyli ponownie przelicza jej wysokość.

Jeśli po rekalkulacji wysokość składki nie jest satysfakcjonująca, można poszukać polisy w innej firmie ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia OC jego zakres jest zawsze identyczny, więc nie ma większego znaczenia, gdzie zostanie ono wykupione. Polisy mogą natomiast znacząco różnić się cenami, dlatego warto poszukać najtańszego OC, by nie przepłacać.

Kalkulator OC/AC pomoże Ci w znalezieniu najlepszej oferty ubezpieczenia bez wychodzenia z domu. Szybko i wygodnie porównasz ceny polis u różnych ubezpieczycieli. Możesz ją od razu kupić – zrobisz to o każdej porze i z każdego miejsca.

 

Źródła:
• Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
• Art. 78. Dziennik Ustaw [Przeniesienie własności pojazdu] – Prawo o ruchu drogowym.
• Art. 74. Dziennik Ustaw [Czasowa rejestracja pojazdu] – Prawo o ruchu drogowym.
• § 4. Dziennik Ustaw [Dowód własności pojazdu] – Rejestracja i oznaczanie pojazdów, wymagania dla tablic rejestracyjnych oraz wzory innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

Podsumowanie

 • Współwłasność pojazdu może być opłacalna, jeśli z auta korzysta młoda osoba, która nie ma zniżek na ubezpieczenie.
 • Zniesienie współwłasności polega na wykreśleniu z dowodu rejestracyjnego (i państwowych rejestrów) jednego lub kilku współwłaścicieli. Właścicielem pozostaje wyłącznie jeden z nich.
 • Najszybciej można znieść współwłasność, podpisując umowę o zrzeczeniu się udziałów przez współwłaściciela/i i udając się z nią do wydziału komunikacji.
 • Można również przekazać udziały w formie darowizny lub sprzedaży. To może się wiązać z obowiązkiem podatkowym.
 • Wykreślenie współwłaścicieli może także odbyć się na drodze sądowej. Nie jest to polecany sposób, ponieważ bardzo długo trwa.

FAQ

Czy współwłasność pojazdu zawsze się opłaca?

Niekoniecznie. Jeśli jeden ze współwłaścicieli spowoduje wypadek, zniżki utraci również drugi kierowca, nawet jeśli jeździ bezszkodowo. Dzielenie samochodu z „ryzykownym” kierującym nie musi więc się opłacać.

Co zrobić, jeśli drugi współwłaściciel odmawia zrzeczenia się współwłasności?

Można wejść z nim na drogą sądową, choć jest to uciążliwy i długotrwały proces. Najlepiej rozpocząć od negocjacji, w których może też wziąć udział zewnętrzny mediator.

Ile trwa zniesienie współwłasności na podstawie umowy?

Taka procedura może odbyć się od ręki, jeśli nie ma konieczności wydania nowego dowodu. Jeśli natomiast musi zostać wydrukowany nowy dokument, trzeba poczekać, aż urząd go przygotuje.

Dokumenty do pobrania

Umowa-zniesienia-wspowlasnosci-samochodu-wzor doc Pobierz dokument
Umowa-zniesienia-wspowlasnosci-samochodu-wzor pdf Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu
Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd, którego już nie używasz i nie należy do Ciebie, musi zostać wyrejestrowany. Jak to...

Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu
Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu

Wbrew pozorom, zbycie pojazdu to nie tylko jego sprzedaż innej osobie, lecz również przekazanie go...

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór

Kupujesz samochód i już wiesz, że nie znajdziesz czasu na jego rejestrację? Skorzystaj z naszego...