Kupujesz samochód i już wiesz, że nie znajdziesz czasu na jego rejestrację? Skorzystaj z naszego wzoru upoważnienia (pełnomocnictwa) do rejestracji pojazdu. Wystarczy, że udzielisz pełnomocnictwa zaufanej osobie, a będzie ona mogła załatwić formalności w wydziale komunikacji w Twoim imieniu.

Obowiązki zawodowe czy problemy zdrowotne – to przykładowe sytuacje, gdy niemożliwe jest osobiste załatwienie spraw w urzędach. Zamiast przekładać rejestrację samochodu (i narażać się na finansową karę za brak powiadomienia wydziału komunikacji o zakupie auta), warto udzielić pełnomocnictwa (upoważnienia) osobie, która dostarczy do urzędu komplet niezbędnych dokumentów i następnie odbierze dowód rejestracyjny.

Czym jest upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu to w języku prawniczym czynność jednostronna – taka, która dochodzi do skutku przez oświadczenie tylko Twojej woli. Udzielając upoważnienia (pełnomocnictwa), wskazujesz osobę mogącą działać w Twoim imieniu – w tym przypadku działaniem jest rejestracja samochodu.

Zaufanej osobie możesz też udzielić pełnomocnictwa do innych czynności, w tym:

 • zakupu lub sprzedaży samochodu,
 • wyłącznie do odbioru pozwolenia czasowego,
 • tylko do złożenia wniosku o rejestrację auta.

Kogo można upoważnić do rejestracji auta?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestracja pojazdu odbywa się w obecności wszystkich współwłaścicieli samochodu. Jeżeli współwłaścicieli jest wielu, to zgromadzenie ich wszystkich w jednym terminie w wydziale komunikacji może być kłopotliwe. Stąd też praktycznym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest upoważnienie jednego ze współwłaścicieli do reprezentacji pozostałych.

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu może otrzymać też:

 • pracownik salonu sprzedaży samochodów,
 • osoba zaufana, np. członek rodziny,
 • prawnik – adwokat lub radca prawny.

Zdarza się, że upoważniony zostaje pracownik przedsiębiorstwa, otrzymując upoważnienie do rejestracji samochodu firmowego.

Ile kosztuje upoważnienie w wydziale komunikacji?

Opłata za upoważnienie do rejestracji samochodu nie jest wysoka i wynosi 17 zł. Nie zapłacisz jej jednak, gdy Twoim pełnomocnikiem będzie osoba z najbliższej rodziny – małżonek, rodzic, brat, siostra czy dorosłe dziecko. Jeżeli Twoim pełnomocnikiem ma być pracownik czy znajomy, opłatę skarbową musisz wpłacić na rachunek bankowy miasta (gminy), na terenie którego działa wydział komunikacji. Zarówno upoważnienie, jak i potwierdzenie zapłaty stanowią załączniki do wniosku o rejestrację pojazdu.

Chociaż zdarza się to rzadko, właściciel samochodu może udzielić pełnomocnictwa do rejestracji samochodu kilku osobom. Wówczas opłatę skarbową należy zapłacić za każdego pełnomocnika.

Jak napisać upoważnienie do rejestracji samochodu?

Samodzielne sporządzenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do rejestracji samochodu nie jest skomplikowane. W treści pełnomocnictwa muszą znaleźć się następujące informacje:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • tytuł,
 • dane osobowe, PESEL i adres zamieszkania osoby udzielającej upoważnienia,
 • analogiczne dane pełnomocnika wraz ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa,
 • zakres pełnomocnictwa – w tym przypadku rejestracja samochodu,
 • podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Nie masz czasu na samodzielne przygotowanie pełnomocnictwa do rejestracji pojazdu? Skorzystaj z naszego wzoru. Bezpłatnie udostępniamy upoważnienie do rejestracji samochodu – wystarczy je tylko pobrać, uzupełnić i wydrukować.

Jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji auta przez pełnomocnika?

Pełnomocnik – podobnie jak właściciel – musi złożyć wymagane dokumenty w urzędzie. Załącznikami do wniosku o rejestrację samochodu są m.in.:

 • dowód własności pojazdu, np. umowa zakupu,
 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenie badania technicznego,
 • ubezpieczenie OC,
 • potwierdzenia opłat,
 • pełnomocnictwo,
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo – gdy jest wymagana.

Aby usprawnić proces rejestracji pojazdów, wiele wydziałów komunikacji wymaga od osób chcących zarejestrować samochód zarezerwowania wizyty. Warto mieć to na uwadze.

Upoważnienie do rejestracji pojazdu - co warto wiedzieć?

 • Pełnomocnictwa do rejestracji samochodu można udzielić zarówno krewnemu, jak i osobie niespokrewnionej.
 • Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu należy dołączyć do wniosku.
 • Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Nie trzeba jej płacić, gdy pełnomocnikiem jest najbliższa osoba, np. małżonek.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o upoważnienie do rejestracji pojazdu

Czy osoba upoważniona może zarejestrować samochód?

Tak, pełnomocnik bez przeszkód zarejestruje samochód. W zależności od zakresu upoważnienia może on złożyć dokumenty oraz odebrać pozwolenie czasowe i dowód rejestracyjny lub wykonać tylko jedną z tych czynności.

Czy upoważnienie do sprzedaży samochodu musi być notarialne?

Nie, forma notarialna nie jest wymagana. Działa tu ogólna zasada, zgodnie z którą pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie zgodnej z formą czynności. Rejestracja samochodu nie wymaga udziału notariusza.

Kiedy potrzebne jest upoważnienie, a kiedy pełnomocnictwo?

W potocznym rozumieniu między upoważnieniem i pełnomocnictwem stawiany jest znak równości. Pełnomocnictwo – w odróżnieniu od upoważnienia – pozwala jednak pełnomocnikowi wyrażać wolę mocodawcy. Stąd też precyzyjnie należy powiedzieć, że do złożenia dokumentów wymagane jest upoważnienie, a do np. zakupu auta pełnomocnictwo.

Jak przebiega rejestracja samochodu z upoważnieniem?

Procedura rejestracji samochodu jest identyczna, bez względu na to, czy dokumenty składa właściciel, czy osoba przez niego upoważniona. W pierwszej kolejności samochód zostaje zarejestrowany czasowo, a następnie ma miejsce właściwa rejestracja.

Dokumenty do pobrania

Pobierz wzór upoważnienia do rejestracji pojazdu (PDF) Pobierz dokument
Pobierz wzór upoważnienia do rejestracji pojazdu (DOC) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu
Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd, którego już nie używasz i nie należy do Ciebie, musi zostać wyrejestrowany. Jak to...

Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu
Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu

Wbrew pozorom, zbycie pojazdu to nie tylko jego sprzedaż innej osobie, lecz również przekazanie go...

Wniosek o rejestrację pojazdu – wzór druku
Wniosek o rejestrację pojazdu – wzór druku

Po zakupie samochodu – czy to nowego, czy też używanego – nowego właściciela czeka szereg...