Kupiłeś używaną przyczepkę samochodową? Powinieneś ją zarejestrować. Zobacz, jak to zrobić poprawnie i jak złożyć wniosek o rejestrację. Pobierz wzór dokumentu ze strony i wypełnij go, korzystając z poniższych wskazówek

Przyczepka samochodowa – czym jest w świetle przepisów?

W ustawie prawo o ruchu drogowym przyczepa to „pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem”.
Przyczepka samochodowa to niewielki, niezależny pojazd bez własnego napędu. Służy do przyczepiania go do samochodu lub innego pojazdu silnikowego. Wykorzystuje się go do transportu dodatkowego ładunku, takiego jak bagaż, towar, sprzęt rekreacyjny lub inne przedmioty, które nie mieszczą się w samochodzie.

Przyczepki są powszechnie używane do zwiększenia pojemności transportowej samochodu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku podróży na dłuższe dystanse, przeprowadzek, czy przewożenia sprzętu, takiego jak łódki, kajaki, rowery, czy quady. W niektórych przypadkach przyczepki samochodowe wymagają uzyskania specjalnych uprawnień lub stosowania się do dodatkowych przepisów dotyczących ich użytkowania.

Najpopularniejszymi przyczepami do zadań nieprofesjonalnych, czyli na przykład przewożenia większych ładunków na własne potrzeby, są pojazdy lekkie o DMC do 750 kg.

Przerejestrowanie przyczepki – co to dokładnie oznacza?

Przerejestrowanie przyczepy oznacza oficjalną zmianę jej właściciela (lub właścicieli). W dokumentach oraz w bazie CEPiK znajdą się dane jej nowego posiadacza. Cała procedura nie różni się od standardowej rejestracji pojazdu, na przykład samochodu osobowego.

Taki sam jest również wniosek, który składa się do urzędu. Formularz, który pobierzesz ze strony, jest identyczny dla każdego rodzaju pojazdu. Wnioskujący sam podaje w nim konkretne dane dotyczące przedmiotu rejestracji – w tym przypadku przyczepki samochodowej.

Nie ma rozróżnienia na wnioski o rejestrację przyczepki, samochodu czy motocykla. Są to dokładnie takie same formularze.

Tak samo wygląda także procedura przyznawania tablic rejestracyjnych. Podobnie, jak w przypadku samochodów osobowych, nowy właściciel może zdecydować się na pozostawienie dotychczasowych oznaczeń lub wnioskować o wydanie nowych (także indywidualnych).

Zobacz, jak wygląda przerejestrowanie przyczepki krok po kroku i jak prawidłowo wypełnić wniosek, który składasz w urzędzie.

Jak wypełnić wniosek o rejestrację przyczepki?

Wniosek o rejestrację pojazdu – także przyczepki samochodowej – nie jest skomplikowany i bez trudu poradzisz sobie z jego wypełnieniem. Najwygodniej pobrać gotowy formularz ze strony, wypełnić go swoimi danymi osobowymi oraz wskazać pojazd, który chcesz zarejestrować.

Jakie informacje musisz zamieścić we wniosku o przerejestrowanie przyczepki? Są to:

 • miejscowość,
 •  data,
 • imię i nazwisko lub nazwa (firmy) nowego właściciela przyczepy,
 •  nr PESEL/REGON/data urodzenia,
 • nazwa organu rejestrującego i miejscowość,
 • dane pojazdu:
 1. rodzaj i przeznaczenie
 2.  marka, typ, model
 3. rok produkcji numer VIN/nr nadwozia,
 4.  dotychczasowy numer rejestracyjny.

Dodatkowo podaje się (jeśli dotyczy to danej sytuacji):

 •  dzień sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE – jeśli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy w Polsce, a datą jego sprowadzenia jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r.,
 • datę nabycia pojazdu sprowadzonego z UE.

We wniosku o rejestrację musi się także znaleźć lista załączników (patrz poniżej), oświadczenie, że podane dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym oraz Twój podpis.

Jeżeli wnosisz o wydanie indywidualnych lub zmniejszonych tablic rejestracyjnych zamiast standardowych, zaznaczasz to w odpowiednim polu.

Wniosek o przerejestrowanie przyczepki jest taki sam, jak dla samochodów czy motocykli. Nie ma specjalnego formularza dla tego rodzaju pojazdów.

Gdzie złożyć wniosek?

W zależności od tego, gdzie mieszkasz, przyczepę zarejestrujesz w lokalnym wydziale komunikacji i transportu, czyli w:

 • starostwie powiatowym,
 • urzędzie miasta, jeśli mieszkasz w miastach na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy, jeśli mieszkasz w Warszawie.

Pamiętaj, kupując nową przyczepę w polskim salonie, możesz ją zarejestrować, zanim opuści sklep. Jeśli natomiast kupiłeś ją z zagranicy, masz 30 dni na jej zarejestrowanie.

Czy każdy ze współwłaścicieli przyczepki musi być obecny przy rejestracji?

Jeśli przyczepa ma mieć kilku właścicieli, to zgodnie z przepisami, każdy z nich musi być obecny podczas jej rejestracji. Jeśli jest to niemożliwe lub niewygodne dla zainteresowanych, osoba, która będzie nieobecna, może sporządzić pełnomocnictwo.

Może na jego podstawie upoważnić do działania w jej imieniu pozostałych współwłaścicieli. Może także wydać pełnomocnictwo dla dowolnej innej osoby – nie musi być to członek rodziny.

Dokumenty do przerejestrowania przyczepki zarejestrowanej w Polsce

Jeżeli kupiłeś używaną przyczepę w Polsce, to do wniosku o jej rejestrację musisz dołączyć kilka dokumentów. Urząd wymaga:

 • dokumentu potwierdzającego, że jesteś właścicielem pojazdu – np. umowy kupna-sprzedaży,
 • dotychczasowych tablic rejestracyjnych pojazdu,
 • dowodu rejestracyjnego,
 • potwierdzenia uiszczenia opłat za rejestrację.

Ponadto w dowodzie rejestracyjnym musi się znajdować wpis o pozytywnym przejściu badań technicznych. Jeśli minął ich termin, najpierw udaj się do stacji diagnostycznej, a następnie złóż w urzędzie zaświadczenie o pozytywnym wyniku kontroli.

Dokumenty do przerejestrowania przyczepki z zagranicy (z Unii Europejskiej)

Jeżeli rejestrujesz przyczepę samochodową sprowadzoną z zagranicy (z UE), do wniosku dołączasz:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu – np. umowę kupna-sprzedaży,
 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat,
 • dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego,
 • dokumenty dotyczące akcyzy – potwierdzające jej zapłatę lub zaświadczające o braku takiego obowiązku.

Spis wszystkich załączników powinien znaleźć się we wniosku o przerejestrowanie przyczepki.

Jak złożyć wniosek o rejestrację przyczepki samochodowej?

Wniosek o rejestrację przyczepy możesz złożyć w urzędzie w jeden z trzech sposobów.

 •  osobiście,
 • pocztą,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Nie każdy urząd przyjmuje wnioski drogą elektroniczną. Sprawdź więc, czy w Twojej okolicy jest to możliwe. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej urzędu.

W jakim terminie trzeba przerejestrować przyczepkę?

O zakupie przyczepki urząd powinien dowiedzieć się nie później niż do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy kupna-sprzedaży, wystawienia faktury VAT czy spisania umowy darowizny. Ważne jednak, że przymus powiadomienia urzędu nie jest jednoznaczny z obowiązkiem rejestracyjnym.

Wymagane jest jedynie zgłoszenie zmiany właściciela pojazdu. Nie jest ono tym samym, co jego przerejestrowanie. Kupujący używaną przyczepę zgłasza wówczas w wydziale komunikacji tylko fakt jej zakupu. Odbywa się to bez wymiany tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Przerejestrowanie przyczepy może nastąpić w późniejszym terminie. Obecnie przepisy nie wskazują, kiedy należy to zrobić. Nie ma także żadnych kar za brak rejestracji w terminie.

Zgłoszenia także można dokonać później. To jednak wiąże się z nałożeniem kary. Wynosi ona od 200 do 1000 zł. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie.

Ważne: zgłoszenie dotyczy tylko pojazdów już zarejestrowanych w Polsce. Przyczepę sprowadzoną z kraju należącego do Unii Europejskiej należy obowiązkowo zarejestrować w ciągu 30 dni od zakupu.

Czasowa i stała rejestracja przyczepki – czym się różnią?

Rejestracja przyczepki ma charakter stały lub tymczasowy. Różną się one terminem ważności dokumentów wydanych nowemu właścicielowi pojazdu.

W przypadku rejestracji czasowej dokumenty i tablice rejestracyjne (jeżeli są wydawane) są ważne tylko przez 30 dni. W ciągu tego czasu urząd przygotowuje dla Ciebie ich stałe wersje. Jeśli „nie wyrobi się” w tym terminie, rejestracja czasowa może zostać wydłużona na kolejne 14 dni.

Jeżeli po przedłużeniu rejestracji czasowej na kolejne 14 dni dokumenty nadal nie będą gotowe, to nie będziesz mógł korzystać z pojazdu. Tak może się stać, jeśli urzędnicy dopatrzą się nieprawidłowości wymagających przeanalizowania. Takie sytuacje są jednak rzadkością.

Rejestracja właściwa kończy się wydaniem decyzji o stałym przerejestrowaniu przyczepki na Ciebie, jako nowego właściciela. Decyzja zwykle jest pozytywna – wówczas pojazd jest zarejestrowany na stałe, a Ty otrzymujesz zestaw niezbędnych dokumentów i nowe tablice, jeśli o nie wnioskowałeś. Jeżeli jednak złożysz niekompletny lub nieprawidłowy wniosek, urząd ma prawo go odrzucić. Ty z kolei możesz odwołać się od tej decyzji.

Z reguły wydziały komunikacji informują interesantów o tym, że dokumenty są gotowe do odbioru. Zwykle właściciel pojazdu otrzymuje powiadomienie SMS-em. Status procedury można również sprawdzić przez Internet, w rządowym serwisie InfoCar.

Czy przyczepka musi mieć ubezpieczenie OC?

Przyczepa, pomimo tego, że nie ma własnego napędu, także jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia OC. Jest to oddzielna polisa niż ta zawierana dla samochodu, który ciągnie przyczepkę. Jest to w pełni zrozumiałe – przyczepa nie jest na stałe złączona z pojazdem. Można ją od niego odczepić i zamocować do innego auta. Musi zatem mieć niezależną polisę OC, która chroni tylko ją.

Odszkodowanie z OC pojazdu, który ciągnął przyczepę, będzie miało zastosowanie, jeśli do szkody doszło:

 • gdy przyczepa była złączona z pojazdem silnikowym,
 • gdy przyczepa odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.

We wszystkich pozostałych przypadkach zadziała polisa obejmująca samą przyczepę. Jakie to sytuacje? Przykładem może być stoczenie się jej z miejsca postoju i uderzenie w inny pojazd lub obiekt. Polisa OC chroni również przed skutkami szkód, do których dojdzie podczas ręcznego pchania/ciągnięcia przyczepy.

Gdzie kupić OC dla przyczepy? Możesz to zrobić w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Zazwyczaj konieczny jest osobisty kontakt z ubezpieczycielem. Poszczególne firmy zwykle nie udostępniają na swoich stronach internetowych kalkulatora online dla przyczep.

Głównym wyznacznikiem ceny OC jest ładowność przyczepki. Najmniej za polisy płacą właściciele modeli lekkich. Ich cena może wynieść około 100 zł za rok. Znacznie więcej zapłacą posiadacze przyczep o większej masie. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na koszt polisy, jest wiek przyczepy. Im jest nowsza, tym składka na OC będzie niższa.

Bibliografia:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001847

 • Rejestracja pojazdów: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rejestracja-pojazdow

 • Info-car: https://info-car.pl/new/

 • Jazda z przyczepą: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/ruch-drogowy/dla-kierowcow/33066,Jazda-z-przyczepa.html

 • Definicja przyczepy: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej

Podsumowanie

 • Przyczepa jest traktowana jako pojazd bez własnego napędu.
 • Obejmuje ją obowiązek rejestracyjny.
 • Na przyczepkę trzeba także wykupić ubezpieczenie OC.
 • Rejestracji dokonuje się w lokalnym wydziale komunikacji.
 • Na zgłoszenie zmiany właściciela przyczepy jest 30 dni. Nie ma natomiast limitu czasowego dla rejestracji pojazdu.
 • W celu zarejestrowania przyczepy należy złożyć wniosek (pobierz go ze strony i wypełnij) oraz załączniki.

FAQ

Czy przyczepkę może zarejestrować wyłącznie osoba mająca prawo jazdy?

Nie. Działa to tak samo, jak w przypadku innych pojazdów – na przykład samochodu osobowego. Można być ich właścicielem, nie mając uprawnień do prowadzenia. Oczywiście nie można wówczas nimi jeździć, ani ich używać (w przypadku przyczepy). Nie ma jednak obostrzeń związanych ze wpisaniem do dowodu rejestracyjnego pojazdu osoby niemającej prawa jazdy.

Czy w przypadku szkody spowodowanej przyczepą zadziała jej polisa OC czy ta przypisana do samochodu?

To zależy od okoliczności. Jeśli przyczepa nie była podłączona do samochodu (na przykład stała na parkingu) i się stoczyła, zastosowanie ma jej polisa. Jeśli natomiast była złączona z samochodem i doszło do stłuczki, działa ubezpieczenie OC auta.

Czy wszyscy właściciele przyczepki muszą stawić się w urzędzie, aby ją zarejestrować?

Co do zasady tak, jednak można skorzystać z pełnomocnictwa. Wówczas osoba nieobecna upoważnia innego współwłaściciela do działania w jej imieniu. Można wystawić pełnomocnictwo także dla innej osoby – niezwiązanej z pojazdem. Nie musi to być członek rodziny.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o rejestrację przyczepki samochodowej - wzor.pdf Pobierz dokument
Wniosek o przerejestrowanie przyczepki samochodowej – wzór DOC Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu
Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd, którego już nie używasz i nie należy do Ciebie, musi zostać wyrejestrowany. Jak to...

Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu
Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu

Wbrew pozorom, zbycie pojazdu to nie tylko jego sprzedaż innej osobie, lecz również przekazanie go...

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór

Kupujesz samochód i już wiesz, że nie znajdziesz czasu na jego rejestrację? Skorzystaj z naszego...