Planujesz wynająć samochód znajomemu, by mógł pojechać nim na urlop lub do ślubu? A może chcesz skorzystać z usług wypożyczalni i chcesz mieć pewność, że nic Cię nie zaskoczy? Przeczytaj, jak sporządzić umowę najmu samochodu od osoby prywatnej i od firmy. Sprawdź, jak zabezpieczyć swoje interesy, niezależnie od tego, czy to Ty masz zamiar korzystać z pojazdu, czy go udostępniasz. Pobierz gotowy wzór umowy w wersji PDF i DOC.

Umowa najmu samochodu – czym dokładnie jest?

Przepisy dotyczące umowy najmu pojazdu zostały zawarte w art. 659 – 679 Kodeksu cywilnego. Na podstawie tego dokumentu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu ustalony czynsz (art.659 § 1 k.c.).

Jak każdy tego typu dokument, umowa najmu auta zawiera elementy przedmiotowo istotne. W praktyce oznacza to, że musi się w niej znaleźć minimum treści, która jest niezbędna dla zaistnienia zobowiązania.

Mogą to być na przykład dane identyfikujące samochód będący przedmiotem najmu i informacje o stronach umowy. Bez takich zapisów dokument nie może być ważny, ponieważ nie jest jasne, czego dotyczy.

Czy umowa na wynajem samochodu musi być spisana?

Ustawodawca nie wskazuje, w jakiej wersji ma zostać zawarta umowa najmu samochodu. To znaczy, że dopuszczalna jest także forma ustna. Możesz więc umówić się ze znajomym, że pozwolisz mu wykorzystać swój pojazd w charakterze auta ślubnego, a on zapłaci Ci za to określoną kwotę. Zgodnie z prawem taka umowa na wynajem samochodu również jest obowiązująca i wynikają z niej określone konsekwencje.

Problemem może być dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia umowy w takiej formie. Podczas ustalania szczegółów ustnie łatwo o niedopowiedzenia. Trudno również udowodnić później, co dokładnie powiedziała dana strona i czy na pewno wszystkie zasady zostały jasno określone. Dlatego nawet prosta umowa najmu samochodu sporządzona w wersji pisemnej stanowi znacznie lepsze zabezpieczenie interesów każdej ze stron.

Dlaczego umowa najmu auta w wersji papierowej jest potrzebna?

Spisanie umowy najmu auta nie jest wymagane, jednak jest bardzo dobrą praktyką. Warto o to zadbać, niezależnie od tego, czy korzystasz z uprzejmości znajomego, czy to Ty udostępniasz swój pojazd. Dokument w wersji papierowej to korzyść dla obu stron.

Jeśli udajesz się do wypożyczalni, podpisanie umowy najmu samochodu na doby jest obowiązkową praktyką. Nie warto pomijać jej także, jeśli auto ma być udostępniane pomiędzy znajomymi czy rodziną.

Przede wszystkim w ten sposób unikniecie nieporozumień. Żadna ze stron nie będzie czuła się pokrzywdzona w razie nieplanowanej sytuacji (np. kolizji z udziałem pożyczonego pojazdu). W umowie można bowiem zawrzeć zapisy dotyczące postępowania w takich wypadkach. Można jasno określić, kto płaci za usunięcie szkód i w jakiej formie ma przebiegać naprawa.

Teoretycznie można ustalić to ustnie, jednak jest to znacznie trudniejsze oraz mniej wiążące w praktyce.

Czas trwania umowy wynajmu samochodu

Strony umowy najmu pojazdu powinny dokładnie określić czas jej trwania. Może zostać ona zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony.

Jeśli z umowy wynika, że czas trwania najmu nie jest oznaczony, każda ze stron może w każdej chwili wypowiedzieć umowę wynajmu samochodu. W dokumencie musi jednak zostać określony okres wypowiedzenia. W przeciwnym wypadku strony będą wiązać terminy ustawowe. Można je znaleźć w art. 673 § 2.

Gdy czynsz jest płatny:

 • w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc – wypowiedzenie musi nastąpić najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
 • miesięcznie – wypowiedzenie na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • w krótszych odstępach czasu – wypowiedzenie trzy dni naprzód.

Gdy najem jest dzienny, można go wypowiedzieć już na jeden dzień do przodu.

Strony mogą również ustalić, że istnieje możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, jeśli nastąpią ważne powody.

Co w sytuacji, gdy wynajęty samochód ma wady?

Każdy samochód może w pewnym momencie wykazać usterki. Warto ująć takie ryzyko w umowie najmu, aby uniknąć nieporozumień. Może się na przykład zdarzyć, że odpłatnie udostępniłeś znajomemu auto do ślubu. Pojazd zepsuł się, ponieważ miał wady, o których wiedziałeś, dlatego nie mógł zostać wykorzystany w roli auta ślubnego. Co wtedy?

Zgodnie z art. 664 k.c. w przypadku wad fizycznych lub prawnych najemcy przysługuje rękojmia. Jeżeli auto ma usterki, które ograniczają jego przydatność do umówionego użytku, może on żądać obniżenia czynszu za czas unieruchomienia.

Jeżeli jednak pojazd miał wady już w chwili wydania, albo powstały one później, a wynajmujący ich nie usunął, choć został o to poproszony, najemca może wypowiedzieć umowę natychmiast – bez konsekwencji.

Ważne: jeżeli najemca wiedział o wodach, na przykład został poinformowany, że samochód ma uszkodzone hamulce, które wymagają naprawy, a mimo to podpisał umowę, powyższe zasady nie obowiązują. Najemca nie może dochodzić żadnych roszczeń.

Gdzie stosuje się umowę najmu samochodu?

Każda osoba mająca samochód i zdolności do czynności prawnych, może zawrzeć umowę najmu pojazdu. Są jednak sytuacje, w których wykorzystanie takiego dokumentu jest szczególnie przydatne

Wypożyczalnie samochodów

Żadna wypożyczalnia samochodów nie udostępnia samochodów bez podpisania stosownych dokumentów. Umowa najmu auta reguluje kwestie związane z jego użytkowaniem przez najemcę. To konieczny dokument w takiej sytuacji.

Umowa najmu samochodu od osoby prywatnej

To nieco rzadziej praktykowana procedura, ale także mająca swoje zastosowanie. Jeśli masz luksusowy albo klasyczny pojazd, możesz udostępniać go na przykład w roli samochodu ślubnego lub do sesji fotograficznych. Z kolei jeśli jesteś posiadaczem kampera, możesz pożyczać go znajomym na wakacyjne wyjazdy.

W każdej z tych sytuacji warto spisać umową najmu auta, aby zadbać o swoje interesy.

Jakie dane muszą znaleźć się w umowie najmu pojazdu?

Wypełnienie prostej umowy najmu samochodu nie jest skomplikowane. W takim dokumencie należy przede wszystkim zawrzeć dokładne dane dotyczące pojazdu, czyli:

 • markę i model,
 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN,
 • wartość wynajmowanego samochodu.

Należy także opisać wszystkie znane wady, na przykład rysy na karoserii, problemy techniczne czy kiepski stan ogumienia.

W umowie najmu auta muszą też znaleźć się dane stron umowy (imiona, nazwiska, adresy, numery dokumentów tożsamości).

Kolejną ważną kwestią jest opisanie wysokości oraz sposobu uiszczania czynszu przez najemcę. Trzeba określić, czy będzie on płacony z góry czy z dołu. Gdy strony nie ustalą w umowie terminu płatności czynszu, powinien być on płacony z góry.

Prosta umowa najmu samochodu – jak wypełnić?

Skorzystaj z gotowego wzoru umowy najmu samochodu, aby sporządzić taki dokument szybko i wygodnie. Wystarczy, że przygotujesz wyżej wymienione dane dotyczące pojazdu, stron umowy i sposobu płatności czynszu.

Wypełnienie gotowego formularza nie zajmie Ci więcej niż kilka minut, a skutecznie zabezpieczysz swoje interesy. Wzory, które tutaj znajdziesz, są zgodne z przepisami i możesz je wykorzystać, gdyby doszło do nieprawidłowości.

Wynajem samochodu a ubezpieczenie

Podstawą jest oczywiście ubezpieczenie OC. Taką polisę musi mieć każdy pojazd. Za brak OC grożą bardzo wysokie mandaty.

Ważne: OC jest przypisane do samochodu, a nie do kierowcy. Jeśli autem jedzie inna osoba, niż jego właściciel i spowoduje kolizję, ubezpieczenie cały czas obowiązuje.

OC to jednak tylko podstawa, która nie pozwoli Ci na zlikwidowanie szkód, jeśli to Twój pojazd spowodował stłuczkę. Dlatego warto rozszerzyć ochronę o dodatkowe opcje. W przypadku wynajmu najkorzystniejsza jest polisa AC.

W zależności od zakresu może ona chronić przed skutkami finansowymi uszkodzeń spowodowanych przez kierowcę lub inne osoby (na przykład wandali). Może także działać w razie szkód spowodowanych siłami natury (grad, który uszkodził karoserię lub konar drzewa, który spadł na auto i rozbił szybę). AC przydaje się również w przypadku kradzieży.

Zakres AC może być różny, a właściciel pojazdu zwykle może precyzyjnie określić, jaka ochrona go interesuje.

Podsumowanie

 • Pisemna forma umowy najmu pojazdu nie jest wymagana, ale jest najkorzystniejsza dla obu stron.
 • Każdy właściciel pojazdu może go udostępniać za opłatą (czynszem).
 • Umowa najmu samochodu to standardowy dokument wykorzystywany w wypożyczalniach.
 • Warto podpisać taką umowę, jeśli udostępniasz swoje auto znajomemu, na przykład na wakacyjny wyjazd lub do ślubu.
 • W dokumencie muszą się znaleźć dokładne dane samochodu i stron umowy. Należy także opisać wysokość i sposób zapłaty czynszu.

FAQ

Czy umowa najmu auta musi być na piśmie?

Nie ma takiego obowiązku. Ustne ustalenia w teorii są tak samo wiążące. Może być jednak problemem ich wyegzekwowanie w razie nagłych sytuacji – kradzieży, uszkodzenia auta lub wypadku. Umowa na piśmie jest więc znacznie bezpieczniejsza dla obu stron.

Na jak długo można podpisać umowę najmu samochodu?

Nie ma w tej kwestii ograniczeń. Taki dokument może obowiązywać tylko jedną dobę lub nawet 10 lat. To zależy od ustaleń pomiędzy stronami. Można zawrzeć umowę na czas oznaczony lub nieoznaczony. W każdym przypadku obowiązuje odpowiedni okres wypowiedzenia.

Co w sytuacji, gdy udostępnione auto ma wady?

Jeśli wynajmujący (właściciel) o nich wiedział, to najemca (czyli osoba użytkująca auto) może ubiegać się o rękojmię, czyli zwrot kosztów. Jeśli natomiast obie strony znały faktyczny stan pojazdu, a mimo to zawarły umowę, to takie prawo nie obowiązuje.

Dokumenty do pobrania

Pobierz wzór umowy najmu samochodu (DOC) Pobierz dokument
Pobierz wzór umowy najmu samochodu (PDF) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu
Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd, którego już nie używasz i nie należy do Ciebie, musi zostać wyrejestrowany. Jak to...

Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu
Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu

Wbrew pozorom, zbycie pojazdu to nie tylko jego sprzedaż innej osobie, lecz również przekazanie go...

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór

Kupujesz samochód i już wiesz, że nie znajdziesz czasu na jego rejestrację? Skorzystaj z naszego...