Planujesz zakup lub sprzedaż przyczepy samochodowej? Podobnie jak w przypadku transakcji dotyczącej samochodów tutaj także obowiązuje pisemna forma umowy kupna-sprzedaży. Należy ją sporządzić, zachowując odpowiednią formę, aby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości. Nie wiesz, jak to zrobić? Skorzystaj z gotowego wzoru do pobrania i uzupełnienia.

Rodzaje przyczep samochodowych

Zanim kupisz przyczepę, weź pod uwagę, że takie pojazdy występują w kilku wariantach. Dobierz więc model, który odpowiada Twoim potrzebom oraz taki, który możesz prowadzić zgodnie z Twoimi uprawnieniami.

Przyczepy samochodowe dzielą się na 2 rodzaje:

 • lekkie (DMC do 750 kg),
 • ciężkie (DMC powyżej 750 kg).

Do używania modelu lekkiego nie potrzebujesz dodatkowych uprawnień – wystarczy prawo jazdy kategorii B. Pamiętaj jednak, że łączna masa zespołu pojazdów (przyczepa + samochód) nie może przekraczać 4250 kg.

Aby ciągnąć przyczepę ciężką, musisz zwrócić uwagę na ciężar samochodu z takim dodatkowym obciążeniem. Zespół nie może ważyć więcej niż 3500 kg. Przekroczenie tego ograniczenia wagowego jest możliwe jedynie, gdy kierowca ma prawo jazdy kategorii B z kodem ograniczenia 96. Daje ono możliwość prowadzenia zespołu pojazdów o wadze do 4250 kg, w którego skład wchodzi przyczepa inna niż lekka.

Czy umowa kupna-sprzedaży przyczepki zawsze jest potrzebna?

Umowa sprzedaży przyczepy jest wymagana, aby transakcja przybrała oficjalną formę. Co więcej, musi być ona sporządzona na piśmie. Forma ustna nie jest respektowana w świetle prawa.

Ma to na celu ochronę interesów obu stron transakcji. Sprzedawcę chroni przed konsekwencjami ewentualnych szkód spowodowanych przez nowego właściciela. Zabezpiecza również przed karami finansowymi, np. w przypadku przerwania ciągłości polisy OC. Jeśli kupujący nie przedłuży ubezpieczenia, a nie macie umowy pisemnej, to Ty jesteś traktowany jako właściciel pojazdu. Na Ciebie spada więc odpowiedzialność za to zaniedbanie.

Dla kupującego umowa sprzedaży przyczepki samochodowej stanowi natomiast potwierdzenie prawa własności pojazdu. Poprzedni właściciel nie może więc mieć żadnych roszczeń co do sprzedanego przedmiotu.

Co jest potrzebne do sporządzenia umowy kupna-sprzedaży przyczepy lekkiej i ciężkiej?

Nie ma znaczenia, czy chcesz sporządzić umowę kupna przyczepy lekkiej czy ciężkiej. Przepisy są takie same w obu przypadkach. Nie ma też potrzeby, abyś udowadniał, że masz uprawnienia do kierowania danym rodzajem pojazdu. Możesz kupić dowolny typ przyczepy, nawet jeśli nie masz prawa jazdy. Nie możesz jednak jej legalnie prowadzić.

Co jest potrzebne, by spisać umowę kupna przyczepy? Obie strony transakcji muszą przygotować swoje dane osobowe, czyli powinny mieć przy sobie dowody osobiste. Sprzedający musi mieć ze sobą również dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie ważności polisy OC.

Są to elementy, które przekaże nowemu właścicielowi po dokonaniu transakcji. Nabywca będzie ich potrzebował do zarejestrowania pojazdu w urzędzie.

Umowa sprzedaży przyczepki samochodowej – jakie dane musi zawierać?

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy samochodowej nie musi mieć skomplikowanej formy ani być obszerna. Ważne, aby znalazły się w niej niezbędne informacje dotyczące przedmiotu umowy oraz stron, które ją podpisują.

Umowa sprzedaży przyczepy musi zawierać:

 • szczegółowe dane stron transakcji (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • cenę przyczepy samochodowej,
 • precyzyjny opis przedmiotu transakcji (markę, model, numer VIN, datę produkcji, numer rejestracyjny, kolor, ewentualnie dodatkowe wyposażenie, dane o uszkodzeniach i wadach),
 • czytelne podpisy obu stron.

Nie musisz samodzielnie opracowywać takiego dokumentu Wystarczy, że skorzystasz z gotowego wzoru do pobrania. Ściągnij go na swoje urządzenie, wydrukuj w dwóch egzemplarzach i wypełnij danymi na temat pojazdu i stron transakcji. Potrzebne są jeszcze tylko podpisy kupującego i sprzedającego i gotowe. Nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Umowa kupna a przyczepy a podatek PCC-3

Podpisanie umowy sprzedaży przyczepy jest czynnością cywilnoprawną. To sprawia, że podlega ono obowiązkowi opodatkowania podatkiem PCC-3. Po dokonaniu transakcji należy więc wypełnić deklarację PCC-3 i złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania. Trzeba to zrobić w terminie 14 dni od dnia zakupu.

Kto płaci podatek? Nie jest to uregulowane przepisami, jednak przyjęło się, że leży to po stronie kupującego. Można się umówić, że każda ze stron poniesie połowę opłaty. Najczęściej jednak (domyślnie) jest to obowiązkiem nowego właściciela.

Ile wyniesie podatek? Jego wysokość jest równa 2% wartości rynkowej przyczepki samochodowej. Wyjątkiem są modele, które kosztują mniej niż 1000 zł. Są one wyłączone z obowiązku podatkowego.

Ważne: Jeśli wraz ze sprzedającym wpadniecie na pomysł, aby w umowie podać zaniżoną cenę przyczepy, aby obniżyć wysokość podatku, sporo ryzykujecie. Urząd Skarbowy w każdej chwili może zweryfikować rzeczywistą wartość przedmiotu umowy. Takie kontrole dotyczą przede wszystkim podejrzanie niskich kwot. W takiej sytuacji w najlepszym razie trzeba będzie dopłacić brakujący podatek. W najgorszym – narazicie się na karę.

Podatek PCC-3 nie obowiązuje, jeśli sprzedający jest płatnikiem VAT i prowadzi działalność polegającą na handlu pojazdami – na przykład komis. Nieopłacenie podatku jest zagrożone karą. Może ona wynieść od 1/10 do nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Umowa sprzedaży przyczepki samochodowej a ubezpieczenie

Przyczepa samochodowa, podobnie jak każdy inny pojazd, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Jeżdżąc bez polisy, narażasz się na surowe kary finansowe. Obecnie (od 1 lipca 2023 roku) zostały one dodatkowe podwyższone. Już za 3 dni bez OC zapłacisz mandat w wysokości 240 zł. Jeśli przyczepa pozostawała nieubezpieczona powyżej dwóch tygodni, czeka Cię kara w wysokości 1200 zł.

Czy polisę OC zawsze trzeba wykupić tuż po podpisaniu umowy sprzedaży przyczepy samochodem? Nie ma takiej konieczności, ponieważ można korzystać z polisy zawartej przez poprzedniego właściciela. Trzeba jednak pamiętać, że nie przedłuży się ona automatycznie. Aby nie narazić się na kosztowne przerwy w ubezpieczeniu, należy wykupić nowe OC przed wygaśnięciem poprzedniego.

Przyczepkę również można ubezpieczyć w ramach AC i assistance. Można dokupić je osobno lub w pakiecie z OC.

Jakie formalności po podpisaniu umowy kupna przyczepy?

Zarówno sprzedający i kupujący musi dopełnić jeszcze kilku formalności w związku z dokonaną transakcją.

Sprzedający musi zgłosić zbycie pojazdu. Można to zrobić przez Internet na stronie gov.pl.

Kupujący powinien natomiast udać się do wydziału komunikacji, aby zarejestrować zakupioną przyczepę. Nie można jej używać, jeśli nie jest zarejestrowana.

W ciągu 30 dni od zakupu musisz zgłosić nabycie pojazdu w lokalnym urzędzie. Wbrew często powielanym informacjom nie ma natomiast określonego terminu na jego zarejestrowanie. To oznacza, że nie obowiązują Cię żadne konsekwencje, jeśli zrobisz to na przykład po kilku miesiącach.

Ważne: zgodnie z art. 140mb. Ustawy Prawo o ruchu drogowym nabywca używanego pojazdu może otrzymać karę pieniężną wyłącznie za brak zgłoszenia zakupu do starosty, a nie za brak rejestracji. Zgłoszenie nabycia a rejestracja to dwie różne procedury.

Powyższa zasada nie dotyczy pojazdów zza granicy. Jeśli kupiłeś przyczepę na przykład w Niemczech, musisz zarejestrować ją przed upływem 30 dni.

Podsumowanie

 • Sprzedaż przyczepy zawsze musi się odbywać na podstawie umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 • Umowa musi być sporządzona na piśmie, nie obowiązuje wersja ustna.
 • W umowie należy zawrzeć dokładne dane pojazdu oraz obu stron transakcji.
 • Sprzedający przekazuje kupującemu dowód rejestracyjny i potwierdzenie zawarcia polisy OC. Te dokumenty będą potrzebne do zarejestrowania pojazdu.

FAQ

Czy można kupić przyczepę, na którą nie ma się uprawnień?

Tak, nie ma żadnych ograniczeń. Podobnie, jak w przypadku samochodu, możesz kupić przyczepę, nawet nie mając prawa jazdy. Nie możesz jednak używać jej w sposób legalny.

Ile czasu jest na rejestrację przyczepy?

Jeśli kupujesz używaną przyczepę zarejestrowaną w Polsce, teoretycznie nie ma wyznaczonego terminu na jej rejestrację. Należy jednak zgłosić jej nabycie w starostwie powiatowym nie później niż 30 dni od dnia zakupu. Zwykle jednak kupujący od razu udają się do wydziału komunikacji, by zarejestrować pojazd.

Jakie ubezpieczenie musi mieć przyczepa?

Przyczepka, podobnie jak samochód, musi mieć OC. Za jego brak grożą wysokie kary. Taką polisę można rozszerzyć o AC lub assistance – w zależności od potrzeb.

Dokumenty do pobrania

Pobierz wzór umowy kupna sprzedaży przyczepy (DOC) Pobierz dokument
Pobierz wzór umowy kupna sprzedaży przyczepy (PDF) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu
Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd, którego już nie używasz i nie należy do Ciebie, musi zostać wyrejestrowany. Jak to...

Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu
Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu

Wbrew pozorom, zbycie pojazdu to nie tylko jego sprzedaż innej osobie, lecz również przekazanie go...

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór

Kupujesz samochód i już wiesz, że nie znajdziesz czasu na jego rejestrację? Skorzystaj z naszego...