Po zakupie samochodu – czy to nowego, czy też używanego – nowego właściciela czeka szereg formalności. Jedną z nich jest zarejestrowanie pojazdu. Jakie informacje muszą znaleźć się we wniosku o rejestrację pojazdu? Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? Ile czasu jest na rejestrację samochodu i dlaczego nie warto z tym zwlekać? Skorzystaj z naszego poradnika – znajdziesz w nim odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Od czego zacząć rejestrację pojazdu? Najlepiej od zapoznania się z przebiegiem procedury. Pozwoli to zaoszczędzić nerwy i czas, a także skompletować wszystkie niezbędne dokumenty jeszcze przed pierwszą wizytą w urzędzie.

Czym jest rejestracja pojazdu i kto jej dokonuje?

Rejestracja pojazdu to procedura administracyjna – aby ją zainicjować, trzeba złożyć wniosek o rejestrację wraz z niezbędnymi załącznikami. Proces rejestracji kończy się wydaniem dowodu rejestracyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego jest właśnie dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. Czasowej rejestracji dokonuje się w kilku przypadkach:

 • z urzędu – zawsze po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu,
 • na wniosek właściciela pojazdu – np. wówczas, gdy właściciel chce wywieźć pojazd za granicę lub udać się pojazdem na badanie techniczne.

Jak wynika z art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za rejestrację pojazdów odpowiadają starostowie poszczególnych powiatów.

Jaki jest cel rejestracji samochodu?

Cel rejestracji samochodu jest prosty – dzięki temu wiadomo, kto w danym momencie jest właścicielem pojazdu. Jest to niezbędne do ustalenia, do kogo należy kierować roszczenia za spowodowane autem szkody. Jednocześnie, ponieważ przed rejestracją pojazdu sprawdzeniu poddana zostaje jego historia, to procedura ta minimalizuje ryzyko wprowadzenia do ruchu pojazdów skradzionych lub w złym stanie technicznym. Dzięki rejestracji pojazdów możliwe jest też egzekwowanie obowiązku ich ubezpieczenia.

Nie tylko samochody – jakie pojazdy trzeba zarejestrować?

Urzędnicy najczęściej rejestrują samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. Jednak obowiązek rejestracji dotyczy nie tylko właścicieli takich aut – procedurze tej podlegają także inne pojazdy. Wymienić należy:

 • motocykle, motorowery, skutery,
 • quady,
 • przyczepy samochodowe i kempingowe,
 • ciągniki rolnicze.

Czy rejestracja samochodu jest obowiązkowa? Rejestracja samochodu – osobowego, dostawczego czy ciężarowego – jest obowiązkowa. Czy to oznacza, że polskie prawo nie przewiduje wyjątków? Wręcz przeciwnie – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym nie trzeba rejestrować przyczepy motocyklowej, przyczepy specjalnej zaprojektowanej do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy i pojazdów wolnobieżnych.

Kto może zarejestrować pojazd?

Rejestracja to zadanie dla właściciela pojazdu lub osoby uprawnionej do reprezentacji firmy (gdy pojazd jest własnością firmy) – to właśnie te osoby składają wniosek o rejestrację samochodu. Sprawy związane z zarejestrowaniem pojazdu można też załatwić przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być:

 • jeden ze współwłaścicieli samochodu – rozwiązanie to stosuje się, gdy auto jest własnością kilku osób, bo wówczas w urzędzie powinni stawić się wszyscy współwłaściciele,
 • pracownik salonu sprzedaży samochodów – w przypadku zakupu nowego pojazdu od dealera,
 • osoba bliska właścicielowi pojazdu – małżonek, siostra czy brat, gdy z pewnych powodów właściciel nie chce lub nie może zająć się rejestracją pojazdu samodzielnie.

Jaki wniosek o rejestrację pojazdu – pobierz bezpłatnie aktualny wzór

Od 4 września 2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (wcześniej obowiązywał druk AO-05-01z). Modyfikacja formularza ma związek z zaprzestaniem wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej. Aktualnie jest to zbędne, bo zarówno organy odpowiedzialne za rejestrację pojazdów, jak i organy uprawnione do kontroli kierowców mają dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Pobierz aktualny, bezpłatny wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Poniżej znajdziesz też instrukcję, jak go wypełnić.

Jaki wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?

Wypełnienie wniosku o rejestrację pojazdu nie jest skomplikowane, a sam dokument jest krótki. Jeżeli obawiasz się trudności, poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję, która pomoże Ci przygotować wniosek.

Pierwsza część wniosku o rejestrację pojazdu dotyczy wskazania stron – właściciela pojazdu i urzędu. Wymagane jest podanie następujących informacji:

 • data i miejsce sporządzenia wniosku,
 • imię i nazwisko właściciela – jeżeli pojazd należy do firmy, należy podać jej nazwę,
 • adres właściciela,
 • numer PESEL lub REGON/data urodzenia – numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca, z kolei data urodzenia obowiązuje wyłącznie cudzoziemców bez numeru PESEL,
 • nazwa organu rejestrującego pojazd i miejscowość, w której on działa.

Kolejna część wniosku o rejestrację pojazdu to wskazanie czynności, którą mają wykonać urzędnicy. Musisz zaznaczyć, czy interesuje Cię: rejestracja, czasowa rejestracja (w jej przypadku konieczne jest też wskazanie celu, np. wywóz pojazdu za granicę) czy wyrejestrowanie pojazdu. Jednocześnie ta część wniosku o rejestrację pojazdu to również zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu – należy skreślić zbędne słowo.

Następne pola we wniosku o rejestrację pojazdu są zarezerwowane na podanie informacji o pojeździe – wymagane dane to:

 • rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie,
 • marka, typ i model pojazdu,
 • rok produkcji,
 • numer VIN lub numer nadwozia, podwozia lub ramy,
 • dotychczasowy numer rejestracyjny – gdy pojazd był już zarejestrowany,
 • data sprowadzenia pojazdu z innego kraju członkowskiego UE – gdy jest to pojazd używany, który nie był wcześniej zarejestrowany w Polsce i został sprowadzony po 31 grudnia 2019 r.

Do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć załączniki, które należy wymienić w kolejnej części dokumentu. Lista dokumentów będzie różna w zależności od tego, jaki pojazd chcesz zarejestrować – informacje o wymaganych załącznikach znajdziesz poniżej.

W kolejnej części formularza o rejestrację pojazdu możesz:

 • wskazać wyróżnik pojazdu – gdy chcesz mieć indywidualne tablice rejestracyjne,
 • zażądać wydania zmniejszonych tablic rejestracyjnych, oświadczając jednocześnie, że w pojeździe wymiary miejsca przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych zostały konstrukcyjnie zmniejszone – również wystarczy skreślić niepotrzebne słowo,
 • wnieść o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego – wystarczy skreślić niepotrzebne słowo.

Ostatnim etapem jest sprawdzenie podanych informacji oraz złożenie podpisu.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu?

Do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć określone dokumenty (załączniki). Ich lista różni się w zależności od tego, jaki pojazd ma zostać zarejestrowany (nowy, używany, sprowadzony z zagranicy). Wspólnym punktem jest ubezpieczenie OC. Urzędnicy pytają o polisę najpóźniej w momencie wydania dowodu rejestracyjnego.

Nie chcesz załatwiać rejestracji samochodu samodzielnie? Pamiętaj o dodatkowym załączniku – pełnomocnictwie. Jeżeli pełnomocnikiem nie będzie bliska Ci osoba (np. małżonek), to dodatkowo należy dołączyć potwierdzenie opłaty za pełnomocnictwo (17 zł).

Lista niezbędnych dokumentów (załączników) do wniosku o rejestrację

Pojazd zgłoszony do rejestracjiLista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu
Nowy samochód✓Dokument potwierdzający prawo własności, np. Faktura ✓Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności ✓Potwierdzenie opłat
Samochód używany, już zarejestrowany w Polsce✓Dokument potwierdzający prawo własności, np. umowa kupna pojazdu lub umowa darowizny ✓Dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu ✓Dowód rejestracyjny pojazdu ✓Potwierdzenie opłat
Samochód sprowadzony z zagranicy✓Dokument potwierdzający prawo własności, np. umowa kupna pojazdu ✓Dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego pojazdu ✓Dowód rejestracyjny ✓Potwierdzenie opłat (w tym akcyzy oraz cła i VAT – gdy samochód jest spoza UE) ✓Tłumaczenie dokumentów, np. umowy (gdy jest ona sporządzona tylko w języku obcym)

W jakim terminie złożyć wniosek o rejestrację pojazdu?

Po zakupie pojazdu nie warto zwlekać z jego rejestracją. Aktualnie za brak powiadomienia urzędników o nabyciu np. samochodu przewidziane są kary finansowe – wystarczy przekroczyć 30-dniowy termin. To jeden z powodów, dla których w ciągu 30 dni od zakupu (otrzymania w darowiźnie) samochodu należy stawić się w wydziale komunikacji. Załatwienie formalności oznacza brak nie tylko kar, ale również kłopotów np. z ubezpieczeniem pojazdu.

Rejestracja samochodu – krok po kroku

Rejestracja samochodu to procedura administracyjna – jest ona sformalizowana. Jak zarejestrować pojazd? Krok po kroku proces ten przebiega następująco:

 1. Krok pierwszy – wypełnienie wniosku, zgromadzenie niezbędnych dokumentów i dokonanie opłaty za zarejestrowanie samochodu.
 2. Krok drugi – udanie się do właściwego urzędu. W zależności od Twojego miejsca zamieszkania będzie to: starostwo powiatowe, urząd miasta (gdy mieszkasz w mieście na prawach powiatu) lub urząd dzielnicy (gdy mieszkasz w Warszawie).
 3. Krok trzeci – złożenie dokumentów. Urzędnik sprawdzi, czy niczego nie brakuje.
 4. Krok czwarty – odbiór pozwolenia czasowego. Z reguły zostaje ono wydane na miejscu, po złożeniu kompletu dokumentów.
 5. Krok piąty – odbiór dowodu rejestracyjnego. Większość urzędów informuje właściciela pojazdu o zakończeniu procesu rejestracji i możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego.

Co do zasady proces rejestracji składa się z dwóch etapów – rejestracji czasowej i rejestracji właściwej. W pierwszej kolejności pojazd zostaje zarejestrowany czasowo na 30 dni. Gdyby jednak urzędnik potrzebował więcej czasu, konieczne będzie jednorazowe przedłużenie rejestracji czasowej o 14 dni. Oznacza to dodatkową wizytę w urzędzie.

Ile trwa rejestracja samochodu?

Pojazd powinien zostać zarejestrowany w ciągu 30 dni. Najczęściej urzędnikom udaje się sprawdzić samochód i uzyskać niezbędne dokumenty przed upływem tego terminu. Teoretycznie może się zdarzyć, że będą oni potrzebować więcej czasu. Wówczas maksymalny termin wynosi 44 dni. Jeżeli w tym okresie nie dojdzie do rejestracji pojazdu, to nie będziesz mógł z niego korzystać.

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Rejestracja samochodu wiąże się z kosztami. Dobrą wiadomością jest, że w ostatnim czasie opłaty zostały obniżone. Ma to związek nie tylko z zaprzestaniem wydawania karty pojazdu – od 31 stycznia 2022 r. istnieje możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Taką możliwość mają właściciele chcący zarejestrować pojazd, który był już zarejestrowany w Polsce i nie posiada czarnych tablic lub białych z flagą PL.

Koszty rejestracji samochodu

Z dotychczasowymi tablicami rejestracyjnymiZ nowymi tablicami rejestracyjnymiZ indywidualnymi tablicami rejestracyjnymi
Samochód nowy-161,50 zł1081,50 zł
Samochód używany, zarejestrowany w Polsce67 zł bez pozwolenia czasowego lub 81 zł z pozwoleniem161,50 zł1081,50 zł
Samochód z zagranicy-161,50 zł1081,50 zł

Co składa się na powyższe kwoty? Opłaty cząstkowe wynoszą:

 • 66,50 zł – opłata za dowód rejestracyjny wraz ze znakami legalizacyjnymi,
 • 13,50 zł – opłata za pozwolenie czasowe,
 • 80 zł lub 1000 zł – opłata za tablice rejestracyjne,
 • 0,50 zł – opłata naliczana osobno za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych.

Ile kosztuje rejestracja samochodu bez zmiany tablic? Maksymalnie 81 zł – gdy kierowca będzie chciał również uzyskać pozwolenie czasowe.

Z innymi kosztami rejestracji muszą liczyć się właściciele motorowerów, motocykli i pojazdów zabytkowych. Powodem są inne opłaty za tablice rejestracyjne – aktualnie wynoszą one:

 • tablica motorowerowa – 30 zł,
 • tablica motocyklowa – 40 zł,
 • tablice zabytkowe samochodowe – 100 zł,
 • tablice zabytkowe jednorzędowe zmniejszone – 100 zł,
 • tablica motocyklowa zabytkowa – 50 zł,
 • tablica motorowerowa zabytkowa – 40 zł.

Z jakimi dodatkowymi kosztami wiąże się zakup samochodu?

Kwota dla sprzedawcy i opłata za rejestrację to nie wszystkie koszty, jakich należy się spodziewać, kupując samochód. Wydatek jest uzależniony od historii pojazdu – inne koszty pojawiają się przy zakupie używanego pojazdu, który był zarejestrowany w Polsce, a inne przy sprowadzaniu samochodu z zagranicy.

Dodatkowe koszty związane z zakupem samochodu

Samochód zarejestrowany wcześniej w PolsceSamochód z zagranicy
Z kraju UESpoza UE
Podatek PCC – gdy sprzedawcą jest osoba fizycznaAkcyzaAkcyza, Cło – auta osobowe 10 proc., VAT – 23 proc.

Dla wysokości akcyzy kluczowe znaczenie ma rodzaj i pojemność silnika. Aktualne stawki są następujące:

 • 18,6 proc. – samochody o pojemności silnika powyżej 2000 cm3,
 • 3,1 proc. – pozostałe samochody o pojemności silnika poniżej 2000 cm3 (z wyjątkiem opisanych niżej aut hybrydowych).

Dla samochodów hybrydowych funkcjonują dwie stawki – 1,55 proc. (pojemność silnika poniżej lub równa 2000 cm3) oraz 9,3 proc. (pojemność silnika powyżej 2000 cm3). Zgodnie z przepisami do wniosku o rejestrację samochodu potwierdzenia zapłaty akcyzy nie muszą dołączać właściciele samochodów elektrycznych – takie pojazdy są czasowo zwolnione z tego podatku.

Jak sprawdzić po rejestracji, czy dane się zgadzają?

Dane rejestracyjne można sprawdzić na dwa sposoby. Pierwszy polega na zweryfikowaniu informacji, jakie znalazły się w dowodzie rejestracyjnym. Drugi wymaga skorzystania z bezpłatnej usługi HistoriaPojazdu.gov.pl. Po przejściu na wskazaną stronę możesz sprawdzić, czy widniejesz jako nowy właściciel samochodu. W usłudze znajdziesz też wiele innych przydatnych informacji, np. do kiedy ważna jest polisa OC czy badanie techniczne.

Rejestracja pojazdu - co warto wiedzieć?

 • Rejestracja pojazdu to procedura administracyjna, w rezultacie której właściciel pojazdu otrzymuje dowód rejestracyjny.
 • Aby urzędnicy zarejestrowali pojazd, konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację wraz z załącznikami.
 • Od 4 września 2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o rejestrację pojazdu, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu.
 • Proces rejestracji pojazdu składa się z dwóch etapów i powinien zostać zakończony w terminie maksymalnie 44 dni.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o rejestrację pojazdu

Czy można złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przez internet?

Tak, wniosek o rejestrację pojazdu możesz złożyć online. Nie oznacza to jednak, że unikniesz wizyty w urzędzie – należy do niego dostarczyć np. tablice rejestracyjne, gdy chcesz je wymienić. Innym rozwiązaniem jest wysłanie ich pocztą.

Czy rejestracja samochodu musi odbyć się w miejscu zameldowania?

Jeżeli nie mieszkasz w miejscu zameldowania, to pojazd możesz zarejestrować w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Inaczej mówiąc, nie musisz jechać do miejscowości zameldowania i w tamtejszym urzędzie składać wniosku o rejestrację np. auta.

Czy rejestrując samochód, oddaje się tablice?

Niekoniecznie. Po zmianach w przepisach właściciel może zachować dotychczasowy numer rejestracyjny. Warunkiem jest jednak to, aby tablice były czytelne, utrzymane w dobrym stanie i zgodne z obowiązującym wzorem.

Czy można złożyć wniosek o anulowanie rejestracji pojazdu?

Tak, procedura rejestracji przewiduje możliwość złożenia wniosku o umorzenie postępowania w sprawie rejestracji pojazdu. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy nabywca zorientował się, że kupił pojazd z wadą zatajoną przez sprzedawcę.

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu, gdy właścicieli jest dwóch?

Jedyna różnica polega na konieczności podania danych osobowych i zamieszkania obu właścicieli pojazdu. Każdy z właścicieli może też zostawić numer telefonu, aby otrzymać informację o gotowości dowodu rejestracyjnego do odbioru.

Dokumenty do pobrania

Pobierz wniosek o rejestrację pojazdu (DOC) Pobierz dokument
Pobierz wzór wniosku o rejestrację pojazdu (PDF) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu
Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd, którego już nie używasz i nie należy do Ciebie, musi zostać wyrejestrowany. Jak to...

Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu
Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu

Wbrew pozorom, zbycie pojazdu to nie tylko jego sprzedaż innej osobie, lecz również przekazanie go...

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór

Kupujesz samochód i już wiesz, że nie znajdziesz czasu na jego rejestrację? Skorzystaj z naszego...