Chcesz wyrejestrować pojazd czasowo i nie wiesz, jak to zrobić? Sprawdź nasz poradnik, w którym znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Otrzymasz także gotowy wzór wniosku o czasowe wyrejestrowanie pojazdu, który możesz wykorzystać w urzędzie.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu polega na jego wycofaniu z ruchu na określony czas. Właściciel nie może w tym czasie poruszać się nim po drogach publicznych, musi także zabezpieczyć pojazd w taki sposób, aby osoba postronna nie mogła go uruchomić. Należy także ustawić go w bezpiecznym miejscu, poza strefą ruchu.

Warto mieć świadomość, że auto wycofane z ruchu jest pozbawione tablic rejestracyjnych (oddaje się je w urzędzie podczas składania wniosku). Dlatego absolutnie nie można poruszać się nim po drogach. W razie kontroli drogowej można narazić się na spore nieprzyjemności – o czym przeczytasz poniżej.

Jakie pojazdy można czasowo wycofać z ruchu?

Ustawodawca daje możliwość wycofania z ruchu określonym pojazdom i w konkretnych sytuacjach. Warto o tym pamiętać, ponieważ co do zasady każdy samochód, motocykl czy ciągnik musi być zarejestrowany. Nie zależy to od tego, jak często jest używany i w jakim jest stanie technicznym.

Zgodnie z przepisami możliwości czasowego wyrejestrowanie podlegają:

 • samochody osobowe w związku z koniecznością naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:
  • w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust.11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6,
  • w przypadkach wystąpienia szkody istotnej.
 • przyczepy do 3,5 tony,
 • ciągniki samochodowe,
 • samochody ciężarowe,
 • autobusy,
 • pojazdy specjalne, przeznaczone do wykonywania określonej funkcji np. laweta.

Jeśli planujesz wnioskowanie wycofanie pojazdu z ruchu, sprawdź, czy taka procedura jest dostępna w Twoim przypadku.

Na jak długo można wycofać pojazd z ruchu?

Wyrejestrowania czasowego można dokonać na czas od 2 do 24 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach można to zrobić na dłużej, jednak maksymalny okres pozostawania pojazdu bez rejestracji wynosi 48 miesięcy i jest to termin ostateczny.

Jakie dokumenty są potrzebne do czasowego wyrejestrowania pojazdu?

Podstawowym dokumentem jest wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, który możesz pobrać z naszej strony. Dodatkowo musisz przygotować:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu – jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC,
 • dowód tożsamości – dowód osobisty, paszport,
 • wydruk z KRS – jeżeli dokonujesz wyrejestrowania w imieniu firmy.

Gdzie składa się wniosek o czasowe wycofanie z ruchu?

Komplet dokumentów, w tym przede wszystkim prawidłowo wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, składa się z lokalnym wydziale komunikacji. Taka jednostka może się znajdować w:

 • urzędzie miasta,
 • urzędzie gminy,
 • urzędzie dzielnicy (w przypadku Warszawy),
 • starostwie powiatowym.

Aby znaleźć urząd odpowiedni do Twojego miejsca zamieszkania, możesz skorzystać z wyszukiwarki internetowej lub skontaktować się z najbliższym urzędem lokalnym. Jego pracownicy udzielą Ci informacji, gdzie powinieneś się udać z formularzem o wycofanie pojazdu z ruchu i pozostałymi dokumentami.

Jak wypełnić wniosek o wycofanie pojazdu z ruchu na określony czas?

Wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane, ponieważ podaje się w nim wyłącznie podstawowe dane dotyczące pojazdu i jego właściciela.

Są to takie informacje, jak:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL lub data urodzenia, jeśli wnioskujący nie ma numeru PESEL (jest obcokrajowcem),
 • REGON, jeśli wyrejestrowaniu podlega pojazd firmowy,
 • miejsce zamieszkania wnioskującego lub siedziba firmy.

Dodatkowo należy wskazać nazwę i adres organu, który zarejestrował pojazd. Taką informację można znaleźć na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego.

Dane dotyczące pojazdu to:

 • rodzaj pojazdu i przeznaczenie (np. samochód osobowy, ciągnik rolniczy),
 • marka, typ, model,
 • rok produkcji,
 • numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy,
 • numer rejestracyjny.

Wszystkie te dane znajdują się w dowodzie rejestracyjnym, dlatego nie ma trudności z ich poprawnym podaniem. Wystarczy przepisać je z dokumentu w odpowiednich rubrykach.

Co należy dołączyć do formularza o czasowe wyrejestrowanie pojazdu?

Aby wniosek o czasowe wycofanie z ruchu mógł zostać pozytywnie rozpatrzony przez urzędnika, należy dołączyć do niego następujące elementy:

 • dowód rejestracyjny (tylko do wglądu, nie przekazuje się go urzędnikowi)
 • kartę pojazdu, jeśli była wydana (również nie zostawia się jej w urzędzie)
 • tablice rejestracyjne (zostawia się je w urzędzie na czas wyrejestrowania pojazdu).

Wymienione elementy należy mieć ze sobą podczas wizyty w wydziale komunikacji. Należy także opisać je we wniosku w miejscu na podanie załączników.

Ile kosztuje taka procedura?

Jeśli planujesz złożenie wniosku o czasowe wyrejestrowanie pojazdu, musisz wiedzieć, że koszt takiej procedury rośnie proporcjonalnie do czasu, na jaki chcesz wycofać auto z ruchu.

Jeżeli będą to dwa miesiące, przygotuj się na opłatę w wysokości 80 zł. Jeśli interesuje Cię dłuższy okres, dopłacisz dodatkowo za każdy miesiąc:

 • 4 zł – za wyrejestrowanie od 3 do 12 miesięcy,
 • 2 zł – za wyrejestrowanie od 13 do 24 miesięcy,
 • 0,25 zł – za wyrejestrowanie od 25 do 48 miesięcy.

Opłatę ponosi się od razu, ponieważ wniosek o wycofaniu pojazdu z ruchu składa się z określeniem konkretnego terminu, w którym nie będziesz korzystać z samochodu.

Wniosek jest rozpatrywany od ręki, to znaczy, że od razu otrzymasz potwierdzenie decyzji o wyrejestrowaniu czasowym.

Okres czasowego wyrejestrowanie się skończył – co teraz?

Jeśli czas podany we wniosku o wycofanie pojazdu z ruchu minął, musisz ponownie udać się do urzędu. Urzędnik odda Ci tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. Przed wizytą w placówce przygotuj następujące dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC,
 • zaświadczenie o ważności badań technicznych – jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął ich termin ważności.

Będą potrzebne do odzyskania tablic i dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Jak zmienić czas wycofania pojazdu z ruchu podany we wniosku?

Może się okazać, że czas wyrejestrowania pojazdu, o jaki wnioskowałeś, Cię nie satysfakcjonuje. Na przykład chcesz rozpocząć użytkowanie auta szybciej lub potrzebujesz więcej czasu na jego naprawę. Co robić w takiej sytuacji?

Aby przedłużyć lub skrócić termin wycofania samochodu z ruchu, również należy udać się do lokalnego urzędu. Trzeba przedłożyć tam następujące dokumenty:

 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
 • kartę pojazdu – jeśli była wydana,
 • wydruk KRS – jeżeli działasz w imieniu firmy
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy OC.

Większość z nich jest taka sama, jak podczas czasowego wyrejestrowywania pojazdu. Dodatkowo należy przedstawić także wniosek, który został wówczas zaakceptowany.

Co grozi za jazdę wyrejestrowanym pojazdem?

Jak zostało wspomniane, podczas czasowego wyrejestrowania pojazdu, jego właściciel przekazuje urzędnikowi komplet tablic rejestracyjnych. Zgodnie z prawem poruszanie się samochodem lub motocyklem bez takich oznaczeń jest niedopuszczalne.

Za poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu (czyli wyrejestrowanym na stałe lub czasowo) grozi mandat w wysokości 1500 zł. Nie warto się na niego narażać, tym bardziej że samochód bez tablic z pewnością wzbudzi zainteresowanie każdego organu uprawnionego do przeprowadzania kontroli drogowej.

Podsumowanie

 1. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu polega na tymczasowym wycofaniu go z ruchu. W tym czasie nie można się nim poruszać.
 2. Nie wszystkie pojazdy można wycofać z ruchu. W przypadku samochodów osobowych trzeba uzasadnić taką potrzebę (np. koniecznością naprawy).
 3. Wszystkie formalności związane z czasowym wyrejestrowaniem pojazdu przeprowadza się w lokalnym wydziale komunikacji.

FAQ

Na jak długo można wyrejestrować pojazd?

Standardowo można to zrobić na okres od 2 do 24 miesięcy. W szczególnych sytuacjach czas ten może zostać przedłużony do 48 miesięcy.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Najważniejszym z nich jest wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, który możesz pobrać z naszej strony. Dodatkowo w urzędzie przedkłada się: • dowód rejestracyjny, • kartę pojazdu – jeżeli była wydana, • tablice rejestracyjne, • dowód zawarcia ubezpieczenia OC, • dowód tożsamości np. dowód osobisty, paszport, • wydruk z KRS – jeżeli wniosek dotyczy pojazdu firmowego.

Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?

Decyzja jest wydawana od razu.

Czy wyrejestrowany pojazd musi mieć OC?

Tak, każdy zarejestrowany w Polsce pojazd musi być objętym ubezpieczeniem OC, również ten, który jest czasowo wycofany z ruchu.

Dokumenty do pobrania

Pobierz wniosek o czasowe wyrejestrowanie pojazdu (PDF) Pobierz dokument
Pobierz wniosek o czasowe wyrejestrowanie pojazdu (DOC) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu
Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd, którego już nie używasz i nie należy do Ciebie, musi zostać wyrejestrowany. Jak to...

Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu
Wzór wniosku zgłoszenia sprzedaży samochodu

Wbrew pozorom, zbycie pojazdu to nie tylko jego sprzedaż innej osobie, lecz również przekazanie go...

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do rejestracji pojazdu – wzór

Kupujesz samochód i już wiesz, że nie znajdziesz czasu na jego rejestrację? Skorzystaj z naszego...