Księga wieczysta to najważniejszy dokument, który pozwala na ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Znajdują się w niej wszystkie informacje dotyczące aktualnych i wcześniejszych właścicieli, jej położeniu, przeznaczeniu, powierzchni i wielu innych ważnych aspektach.

Wniosek o odpis lub wyciąg z księgi wieczystej może Ci się przydać, jeśli planujesz kupić lub sprzedać nieruchomość. Uzyskanie wyciągu lub odpisu jest również wymagane podczas ubiegania się kredyt hipoteczny.

Sprawdź, jak sprawdzić treść księgi wieczystej i gdzie można to zrobić.

Odpis, wyciąg i zaświadczenie z księgi wieczystej to nie to samo

Na wstępie warto wyjaśnić podstawową kwestię. Aby uzyskać dostęp do księgi wieczystej, można ubiegać się o:

 • odpis,
 • wyciąg,
 • zaświadczenie.

Są to trzy różne dokumenty, a ich nazwy nie mogą być używane zamiennie. Należy też podkreślić, że nie istnieje możliwość uzyskania wypisu z księgi wieczystej. Taka forma dokumentu nie istnieje, a nazwa „wypis” jest używana potocznie i zwykle oznacza odpis.

Czym różnią się od siebie odpis, wyciąg i zaświadczenie?

Każdy z dokumentów dotyczy nieco innego zakresu informacji i może być potrzebny w innych procedurach urzędowych. Sprawdź, czym różnią się od siebie te trzy pozycje.

Możesz wnioskować o wydanie:

 • Odpisu księgi wieczystej – to dokument, który przedstawia ostatni stan księgi wieczystej (łącznie ze wzmiankami o wnioskach, skargach na orzeczenia, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu). Jest skróconą wersją wyciągu z KW. Wyróżnia się:
  • odpis zwykły – zawiera ostatni stan księgi,
  • odpis zupełny – zawiera ostatni stan księgi oraz wpisy wykreślone,
 • Wyciągu z księgi wieczystej – to dokument, który zawiera ostatni stan wybranych działów księgi wieczystej (również wzmianek o wnioskach, skargach na orzeczenia, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu). Jest obszerniejszą wersją odpisu. Księgę wieczystą dzieli się na cztery działy:
  • Dział I – informacje o nieruchomości (w tym adres, numer działki, przeznaczenie lokalu, opis budynku, powierzchnia lokalu)
  • Dział II – własność (m. in. współwłaściciele, użytkowanie wieczyste),
  • Dział III – prawa, roszczenia, ograniczenia (np. prawo do odkupu, pierwokupu, służebności, użytkowania, dożywotniego zamieszkania, najmu, dzierżawy, postępowania egzekucyjnego i inne).
  • Dział IV – hipoteka (wysokość hipoteki, wierzyciele).
 • Zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.

Jeszcze raz warto podkreślić, że nie można się ubiegać o wypis z księgi wieczystej, ponieważ taki dokument nie istnieje w oficjalnej nomenklaturze. Najczęściej osoby używające tego sformułowania mają na myśli odpis.

Wnioski o odpis, wyciąg i zaświadczenie – czy są różne?

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do informacji zawartych w księdze wieczystej, musisz wypełnić taki sam wniosek dla każdego z dokumentów, czyli odpisu, wyciągu i zaświadczenia. Niezależnie od tego, który z nich Cię interesuje, wzór wniosku jest taki sam.

W sekcji „rodzaj żądanego dokumentu” zaznaczasz, o który z nich się ubiegasz. Masz do wyboru:

 • odpis zwykły,
 • odpis zupełny,
 • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej,
 • wyciąg.

Jeśli wybierzesz ostatni punkt, powinieneś również zaznaczyć, z którego działu chcesz uzyskać wyciąg. Możesz zaznaczyć tylko jeden, kilka wybranych lub wszystkie.

Jak wypełnić wniosek?

Wypełnianie wniosku o odpis z księgi wieczystej (lub wyciąg i zaświadczenie) nie jest skomplikowane. Najważniejszą informacją wymaganą w formularzu, jest numer księgi wieczystej, do której chcesz uzyskać dostęp.

Oprócz tego trzeba określić, jaki typ dokumentu jest Ci potrzebny (zgodnie z podanymi powyżej możliwościami) i podać liczbę żądanych egzemplarzy.

Ponadto musisz uzupełnić swoje dane, czyli imię, nazwisko i ewentualnie nazwę firmy.

Jeśli wybrałeś opcję dostarczenia dokumentów pocztą, potrzebny jest również Twój adres korespondencyjny. Jeśli odbierzesz je osobiście, nie musisz wypełniać sekcji adresowej.

Wystarczy wpisać aktualną datę i zamieścić na wniosku swój podpis (z wyjątkiem wypełniania go online). To wystarczy, aby formularz mógł zostać przekazany do wydziału ksiąg wieczystych.

Gdzie ubiegać się o otrzymanie dokumentów?

Każdy z nich można uzyskać na trzy sposoby:

 • osobiście w wydziale ksiąg wieczystych przy sądzie rejonowym (odpowiednim dla położenia nieruchomości),
 • korespondencyjnie (wysyłając wniosek do urzędu),
 • online na stronie ekw.ms.gov.pl (za pomocą wniosku elektronicznego wypełnianego bezpośrednio na stronie).

Każda z tych metod wymaga wniesienia opłaty urzędowej, o czym przeczytasz za chwilę.

Jak złożyć wniosek online?

Pierwszym krokiem jest wejście na stronę ekw.ms.gov.pl i wybranie usługi „składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW)”.

Następnie:

 1. Wpisz elektroniczny numer księgi wieczystej.
 2. Wybierz, jaki dokument Cię interesuje: odpis zwykły, odpis zupełny, wyciąg czy zaświadczenie.
 3. Określ, w jaki sposób chcesz go otrzymać – pocztą czy elektronicznie do samodzielnego wydrukowania.
 4. Dokonaj opłaty zgodnie z instrukcją na stronie (za dokument do samodzielnego wydruku zapłacisz mniej).

Jeśli nie chcesz składać wniosku o tzw. wypis z księgi wieczystej przez Internet, możesz to zrobić również osobiście lub listownie.

Jak złożyć wniosek osobiście lub pocztą?

Jeśli chcesz złożyć wniosek o odpis z księgi wieczystej inaczej niż elektronicznie, najpierw pobierz i uzupełnij dokument. Jeśli nie możesz uzyskać go ze strony internetowej, udaj się do dowolnego wydziału ksiąg wieczystych, gdzie otrzymasz papierową wersję.

Następnie trzeba dokonać opłaty (o tym, jak to zrobić, przeczytasz poniżej). Potwierdzenie opłaty musisz dołączyć do wypełnionego wniosku.

Gdy dokumenty są już gotowe, możesz przekazać je do lokalnego oddziału Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy sądzie rejonowym:

 • osobiście,
 • pocztą.

Jeśli do wniosku załączyłeś potwierdzenie przelewu, podpisz go wraz z dopiskiem „opłata za wniosek o odpis/wyciąg/zaświadczenie z księgi wieczystej”

Gdzie zapłacić za uzyskanie dokumentów?

Jeśli składasz wniosek w wydziale ksiąg wieczystych, czyli oddziale CIKW, możesz to zrobić:

 • w kasie sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW,
 • przelewem na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW.

Jeśli kierujesz wniosek do głównej siedziby CIKW, możesz to zrobić:

 • w kasie centrali CIKW,
 • na numer konta Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,

NBP O/O Warszawa PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).

Ile kosztuje korzystanie z informacji w księgach wieczystych?

Przeglądanie zawartości ksiąg wieczystych na stronie internetowej ekw.ms.gov.pl  jest bezpłatne. Jeśli natomiast chcesz uzyskać dokumenty, które możesz wykorzystać w procedurach urzędowych, musisz za to zapłacić.

Ceny kształtują się następująco:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 30 zł,
 • za odpis zupełny księgi wieczystej – 60 zł,
 • za wyciąg z księgi wieczystej:
  • z jednego działu – 15 zł,
  • z dwóch działów – 20 zł,
  • z trzech działów – 25 zł,
  • z czterech działów – 30 zł,
 • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł.

Ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?

Jeśli składasz go osobiście, dokumenty otrzymasz od ręki. Jeśli składasz go pocztą, wydział ksiąg wieczystych ma 30 dni na wysłanie korespondencji.

Podsumowanie

 1. Księga wieczysta to najważniejszy dokument opisujący daną nieruchomość. Zawiera wszystkie ważne dane, takie jak jej wielkość, położenie czy historię zmian własności.
 2. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne, natomiast za uzyskanie odpisu, zaświadczenia lub wyciągu trzeba zapłacić.
 3. Wniosek o otrzymanie jednego z powyższych dokumentów można złożyć online, osobiście lub pocztą.
 4. Niezależnie od tego, jaki typ dokumentu chce się uzyskać, składa się ten sam wniosek.

FAQ

O jakie dokumenty dotyczące ksiąg wieczystych można się ubiegać?

Możesz złożyć wniosek o odpis, wyciąg z księgi wieczystej lub o zaświadczenie o jej zamknięciu. Nie możesz ubiegać się o wypis, ponieważ taki dokument nie istnieje w oficjalnym nazewnictwie.

Ile kosztuje uzyskanie dokumentów?

Cena jest uzależniona od tego, o co wnioskujesz. Trzeba się przygotować na koszt od 10 do 60 zł.

Jak można złożyć wniosek?

Możesz to zrobić osobiście lub pocztą. Wówczas należy uzyskać wzór wniosku w oddziale CIKW lub pobrać go ze strony i wypełnić (w obu przypadkach). Możesz również złożyć wniosek online na stronie ekw.ms.gov.pl.

Dokumenty do pobrania

Pobierz wniosek o wyciąg/odpis/zaświadczenie z księgi wieczystej (PDF) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem jest kluczowy dla zabezpieczenia interesów zarówno lokatorów, jak i właściciela....

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego 
Wniosek o wykup mieszkania komunalnego 

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego jest niezbędny, gdy staramy się o wykupienie mieszkania z zasobów...

Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania
Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania może nastąpić bez względu na to, czy jest to umowa na...