Dofinansowanie do czynszu może przyjmować kilka różnych form. Jedną z najczęściej wykorzystywanych jest dodatek mieszkaniowy. Zobacz, kto może się o niego ubiegać, ile wynosi oraz jak wypełnić wniosek o dopłatę. Pobierz gotowe wzory wniosków, które złożysz w urzędzie.

Dopłata do czynszu a dodatek mieszkaniowy – czym się różnią?

Na wstępie warto rozróżnić te dwa mechanizmy. Bardzo często dodatek mieszkaniowy jest utożsamiany z dodatkiem do czynszu. Trzeba jednak wiedzieć, że zgodnie z urzędową definicją chodzi o dwie niezależne możliwości otrzymania wsparcia. Zobacz, czym się różnią.

Wniosek o dopłatę do czynszu

Taki wniosek można złożyć w ramach ubiegania się o pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Składa się go w urzędzie miasta lub gminy. Najwygodniej udać się do lokalnego urzędu i na miejscu, z pomocą urzędnika, wypełnić wniosek o dopłatę do czynszu.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Dzienniku Ustaw, w Rozdziale 2: Dopłaty do czynszu – Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Ważne: dopłata do czynszu (w ścisłym rozumieniu) dotyczy wyłącznie osób, które są najemcami lub podnajemcami lokalu. Bardzo często jednak o dopłacie czy dofinansowaniu do czynszu mówi się w kontekście dodatku mieszkaniowego. Z takiej możliwości może skorzystać znacznie więcej osób – nie tylko najemcy.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Warto również wspomnieć o innym narzędziu, jakim jest dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Obowiązywał on w 2021 roku w trakcie pandemii koronawirusa. Dopłata pochodziła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Obecnie nie jest stosowana taka procedura. Warto jednak mieć świadomość jej istnienia, by nie pomylić się podczas poszukiwania dla siebie odpowiedniej formy wsparcia.

W tym tekście przeczytasz na temat dodatku mieszkaniowego.

Dowiesz się, kto może się o niego ubiegać i jak to zrobić. Pobierzesz również gotowe wzory wniosku i deklaracji o dochodach, które możesz przedstawić w urzędzie.

Dodatek mieszkaniowy – czym jest?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, możesz skorzystać z dodatku mieszkaniowego w formie dofinansowania do czynszu. Jest on przeznaczony na utrzymanie własnego lub najmowanego mieszkania bądź domu jednorodzinnego. Takie świadczenie funkcjonuje w ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Jest ono zwolnione z opodatkowania.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy możesz złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Pobierz gotowy wzór wniosku w wersji DOC lub PDF i wypełnij swoimi danymi – nie musisz przygotowywać go samodzielnie.

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Z dofinansowania do czynszu mogą skorzystać osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • mają prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego, czyli:
 • są jego prawnymi właścicielami,
 • mają spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 • wynajmują je na umowę najmu,
 • czekają na mieszkanie zamienne albo socjalne – jeśli mają orzeczenie sądu, że przysługuje im taki lokal.

Pamiętaj, że jeśli nie dotyczy Cię żaden z tych warunków, nie możesz ubiegać się o dofinansowanie do czynszu. Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, trzeba ponadto spełnić kryteria dochodowe i dotyczące nieruchomości. Sprawdź szczegóły.

Kryteria dochodowe

Warunkiem uzyskania pomocy od państwa jest spełnienie kryteriów dochodowych. Pod uwagę jest brany średni miesięczny dochód z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Dochód na jedną osobę nie może przekraczać kwoty:

 • 2 538,46 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1 903,85 zł dla gospodarstw wieloosobowych (czyli prowadzonych razem z małżonkiem i/lub innymi osobami stale z Tobą zamieszkującymi, na przykład dziećmi, rodzicami).

Jeśli Twój dochód jest wyższy, możesz dostać dofinansowanie do czynszu, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki.

Przykładowo: Twój średni dochód z ostatnich 3 miesięcy wyniósł 2003,85 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Przekraczasz więc kwotę 1903,85 zł o 100 zł. Urząd obliczył, że dodatek mieszkaniowy wyniesie dla ciebie 190 zł. Ta suma zostanie pomniejszona o kwotę nadwyżki. Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w tym przypadku? Ostatecznie otrzymasz 90 zł (190 zł − 100 zł = 90 zł).

Kryteria dotyczące nieruchomości

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, nieruchomość musi spełniać kryteria dotyczące powierzchni. Mówiąc w skrócie, jeśli zajmowany lokal jest zbyt duży w stosunku do liczby lokatorów, nie można otrzymać dofinansowania do czynszu.

Zgodnie z przepisami powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% (patrz: poniższa tabela). Jest tak pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

Rada gminy może zwiększyć maksymalną dopuszczalną powierzchnię użytkową nieruchomości lub maksymalny dopuszczalny stopień jej przekroczenia. Dokładne wytyczne sprawdzisz więc w swoim lokalnym urzędzie.

Zobacz, jakie limity powierzchni nieruchomości obecnie obowiązują.

Liczba osób w gospodarstwiePowierzchnia normatywnaPowierzchnia zwiększona o 30% dopuszczalnego przekroczeniaPowierzchnia zwiększona o 50% dopuszczalnego przekroczenia
1 osoba35 m245,5 m252,5 m2
2 osoby40 m252,0 m260,0 m2
3 osoby45 m258,5 m267,5 m2
4 osoby55 m271,5 m282,5 m2
5 osób65 m284,5 m297,5 m2
6 osób70 m291,0 m2105,0 m2
Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dodatki-mieszkaniowe

Nie wiesz, jaka jest powierzchnia Twojego mieszkania? Takie dane sprawdzisz w:

 • umowie najmu,
 • akcie notarialnym dotyczącym nieruchomości,
 • u zarządcy budynku.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące składania wniosku o dodatek mieszkaniowy, wszystkie informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie lub w OPS (ośrodku pomocy społecznej).

Jak przygotować się do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy?

Przede wszystkim skompletuj potrzebne dokumenty. Będą potrzebne poniższe pisma.

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – pobierz go ze strony i wypełnij. Jeśli wynajmujesz mieszkanie, wynajmujący lub zarządca nieruchomości musi potwierdzić Twój wniosek. Jeśli mieszkanie jest Twoje, nie ma takiej konieczności.
 • Deklaracja o dochodach wszystkich osób, które mieszkają w mieszkaniu lub domu, z ostatnich 3 miesięcy – pobierz ją ze strony i wypełnij,
 • Dokumenty, które potwierdzają powierzchnię użytkową (np. umowa najmu) albo oświadczenie o powierzchni użytkowej domu – jeśli jesteś właścicielem. W oświadczeniu podaj też łączną powierzchnię pokoi i kuchni, a także informacje o wyposażeniu technicznym domu.
 • Dokumenty, które potwierdzają wysokość wydatków, jakie poniosłeś w związku z zajmowaniem nieruchomości w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Jeśli masz już wszystkie dokumenty, udaj się z nimi do urzędu.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy – jak wypełnić?

Jak uzupełnić wniosek o dodatek mieszkaniowy? Sprawdź.

 • We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego podajesz przede wszystkim dane swoje oraz nieruchomości, jakiej dotyczy pismo. Należy również określić, kto jest uprawniony do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jeśli jest on Twoją własnością, pomijasz tę rubrykę.
 • Ważną częścią jest również ta dotycząca tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. To może być np. najem, podnajem, własność lub brak tytułu prawnego.
 • Kolejna część dotyczy liczby osób niepełnosprawnych należących do Twojego gospodarstwa domowego (ma ona wpływ na przyznanie oraz wysokość wniosku).
 • Zaznaczasz także rodzaj wyposażenia technicznego lokalu, np. sposób ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
 • Następnie podajesz liczbę członków gospodarstwa domowego oraz podajesz łączną kwotę ich dochodów za ostatnie trzy miesiące.
 • Na samym końcu należy podać łączną kwotę wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc.

Wypełnienie wniosku nie jest trudne, szczególnie jeśli skorzystasz z gotowego wzoru do pobrania ze strony. Wystarczy, że go wypełnisz i złożysz w urzędzie.

Deklaracja o dochodach – co zawiera?

Jednym z dokumentów, które załącza się do wniosku, jest deklaracja o dochodach. Jej wzór pobierzesz ze strony – wystarczy, że wypełnisz go swoimi danymi. Co trzeba podać w formularzu?

Przede wszystkim należy wpisać wszystkie osoby, które mieszkają w gospodarstwie domowym. Trzeba podać ich:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • stopień pokrewieństwa, jaki je z Tobą łączy (córka, małżonek, matka, dziadek itp.)

Wpisujesz również ich miejsca pracy lub nauki, źródła dochodu i łączą kwotę dochodu za trzy miesiące (dla każdej osoby oddzielnie).

Ostatnim krokiem jest zsumowanie dochodów wszystkich osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Oświadczasz także, że jesteś świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Dokumenty najczęściej składa się w ośrodku pomocy społecznej w Twoim miejscu zamieszkania. Taka instytucja współpracuje z urzędem miasta lub gminy. Jeśli nie wiesz, pod jakim adresem znajdziesz OPS w swojej okolicy, dopytaj o to w urzędzie.

Możesz złożyć dokumenty:

 • osobiście,
 • pocztą.
 • z pomocą pełnomocnika.

Złożenie wniosku o dofinansowanie do czynszu jest bezpłatne.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy 2024?

Nie ma jednej stawki, którą otrzyma każdy wnioskujący, który kwalifikuje się do takiej formy wsparcia. To, ile wynosi dodatek mieszkaniowy, zależy od:

 • dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym,
 • wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania,
 • stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

Warto wiedzieć, że w 2024 roku dofinansowanie do czynszu może przysługiwać większej grupie osób. Wzrośnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie, dlatego próg dochodowy dodatku mieszkaniowego zostanie podniesiony. To, o ile dokładnie wzrosną progi dochodowe, opublikuje w lutym 2024 Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Zgodnie z szacunkami, jeśli przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie w 2024 roku 7126,72 zł, progi dochodowe będą następujące:

 • 2851 zł – dla osób samotnych,
 • 2138 zł – dla rodzin.

Pamiętaj, że są to jedynie prognozy, oficjalne dane zostaną zaprezentowane w lutym 2024.

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dz.U. 2023 r. poz. 1335

 • Dodatki mieszkaniowe: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dodatki-mieszkaniowe

 • Wzór wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzory oświadczeń i zobowiązania dołączane do wniosku o dopłaty do czynszu: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wzor-wniosku-o-doplaty-do-czynszu-oraz-wzory-oswiadczen-i-zobowiazania-18796405

Podsumowanie

 • Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany przez instytucje państwowe i stanowi wsparcie dla osób w trudnej sytuacji materialnej.
 • Aby go otrzymać, należy spełnić kryterium dochodowe i powierzchniowe (dotyczące wielkości lokalu).
 • O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać osoby mające jeden z akceptowanych tytułów prawnych do nieruchomości, np. własność, najem, podnajem.
 • O dofinansowanie należy się ubiegać w urzędzie lokalnym. Sam wniosek najczęściej składa się w ośrodku pomocy społecznej.
 • Nie ma jednej stawki dodatku, którą otrzyma każdy wnioskujący. Zależy ona od różnych czynników.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in. deklarację o dochodach członków gospodarstwa domowego.

FAQ

Co zrobić, jeśli dochód przekracza próg ustalony do otrzymania dodatku?

Wówczas także można się o niego ubiegać i może on zostać przyznany. Zostanie jednak pomniejszony o nadwyżkę przekraczającą próg dochodowy.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Nie ma jednej obowiązującej kwoty, ponieważ wysokość dodatku oblicza się indywidualnie dla każdego wnioskującego. Zwykle jednak jest to kwota kilkuset złotych (najczęściej od 200 do 600 zł). W 2024 roku może być ona wyższa, zwiększy się również próg dochodowy kwalifikujący do uzyskania dotacji.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Jeśli nie wiesz, gdzie złożyć pismo, lub na jaki adres go wysłać, skontaktuj się ze swoim urzędem lokalnym – miasta lub gminy. Tam uzyskasz wszystkie potrzebne informacje. Wnioski zwykle są przyjmowanie w lokalnym OPS.

Dokumenty do pobrania

Deklaracja o dochodach do wniosku - wzór doc Pobierz dokument
Deklaracja o dochodach do wniosku - wzor.pdf Pobierz dokument
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - wzor.doc Pobierz dokument
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - wzór pdf Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem jest kluczowy dla zabezpieczenia interesów zarówno lokatorów, jak i właściciela....

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego 
Wniosek o wykup mieszkania komunalnego 

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego jest niezbędny, gdy staramy się o wykupienie mieszkania z zasobów...

Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania
Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania może nastąpić bez względu na to, czy jest to umowa na...