Hipoteka stanowi zabezpieczenie pożyczki lub innej umowy. Bardzo popularne jest zaciąganie kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości. W takim przypadku dom, mieszkanie lub działka zabezpieczają spłatę zobowiązania. Jeśli kredytobiorca przestałby spłacać raty, to (przy zastosowaniu odpowiednich przepisów), instytucja udzielająca finansowania, może przejąć majątek, którego dotyczy umowa.

Co ważne, informacja o obciążeniu hipoteką zawsze znajduje się w księgach wieczystych dotyczących danej nieruchomości. Nawet jeśli dom lub mieszkanie zostaną sprzedane innej osobie, to taki zapis wciąż figuruje w rejestrze. Potencjalny kupiec może sprawdzić, czy na przedmiocie zakupu, którym jest zainteresowany, ciąży dług hipoteczny.

Dowiedz się, jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki i pobierz gotowy wzór takiego dokumentu z naszej strony.

Kiedy wypełnia się wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej składa się, gdy kredyt hipoteczny został spłacony, a nieruchomość została „odciążona”. Co ważne, taka procedura nie odbywa się automatycznie. To oznacza, że do momentu, w którym uprawniona osoba nie złoży wniosku o wykreślenie hipoteki, wciąż figuruje ona w rejestrze.

Po spłaceniu hipoteki właściciel nieruchomości otrzymuje tak zwany kwit mazalny, który potwierdza, że zobowiązanie zostało w całości uregulowane. Niektóre instytucje wystawiają go bezpłatnie, inne pobierają za to opłatę.

Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Istotną kwestię jest to, kto składa o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wiele osób jest zdania, że robi to bank, a oni nie muszą podejmować żadnych kroków. Niestety nie jest to prawdą.

Zgodnie z przepisami, instytucja finansowa ma obowiązek współpracować z właścicielem nieruchomości w celu wykreślenia hipoteki. Wynika to z art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Bank nie ma natomiast obowiązku składać w imieniu właściciela wniosku do sądu o wykreślenie hipoteki. Musi on zająć się tym we własnym zakresie.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – małżeństwo

Jeśli nieruchomość ma kilku właścicieli, każdy z nich musi podpisać wniosek o wykreślenie hipoteki. Dotyczy to również małżeństw. Brak podpisu jednego z małżonków stanowi dla sądu przesłankę o odrzuceniu pisma.

Zgoda wierzyciela na złożeniu wniosku o wykreślenie hipoteki

Jeśli hipoteka w księgach wieczystych figuruje w związku z kredytem lub pożyczką udzielonymi przez bank, to zgoda na jej wykreślenie nie musi mieć notarialnie poświadczonych podpisów. W takiej sytuacji wystarczy pisemne oświadczenie banku, że zobowiązanie zostało spłacone.

W przypadku, gdy hipoteka stanowiła zabezpieczenie prywatnej pożyczki (jest to znacznie rzadziej stosowane rozwiązanie), zgoda na jej wykreślenie musi mieć podpisy notarialnie poświadczone.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – gdzie złożyć?

Wniosek o wykreślenie hipoteki składa się wraz z potrzebnymi dokumentami w sądzie rejonowym, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości.

Poniżej sprawdzisz, co dołączyć do wniosku o wykreślenie z hipoteki.

Jakie załączniki są niezbędne podczas składania wniosku?

Do wniosku o wykreślenie hipoteki trzeba dołączyć:

 • kwit mazalny, czyli zgodę wierzyciela (najczęściej banku) na wykreślenie hipoteki,
 • potwierdzenie, że pracownik banku podpisany pod zgodą ma uprawnienia do reprezentacji banku,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Na szczęście lista tego, co dołączyć do wniosku o wykreślenie z hipoteki, nie jest długa, a wymagane dokumenty nie są trudne do uzyskania.

Kwit mazalny – jakie dane musi zawierać?

Kwit mazalny jest jednym z najważniejszych dokumentów, które dołącza się do wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Muszą znaleźć się w nim następujące informacje:

 • dane kredytobiorcy,
 • numer umowy kredytu hipotecznego,
 • numer księgi wieczystej,
 • zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
 • potwierdzenie spłaty kredytu hipotecznego.

Najczęściej bank wystawia takie pismo bezpłatnie, choć nie jest to zasadą.

Ile kosztuje wykreślenie hipoteki?

Opłata za wykreślenie hipoteki z księgi wieczyste wynosi 100 zł.

Zapłaty za wykreślenie hipoteki można dokonać:

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasie sądu,
 • przelewem na rachunek bankowy sądu – należy podać w tytule przelewu numer księgi wieczystej oraz dopisać, że sprawa dotyczy wykreślenia hipoteki;
 • przy użyciu elektronicznych znaków opłaty sądowej – można je kupić w kasie sądu lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki.

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • osobiście w sądzie rejonowym,
 • listownie, przesyłając wniosek z załącznikami na adres sądu.

Najważniejszych dokumentem jest sam formularz, który należy uzupełnić zgodnie z określonymi zasadami. O tym, jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki, dowiesz się już za chwilę.

 Z jakich etapów składa się rozpatrywanie wniosku o wykreślenie hipoteki?

Sprawdź, jak wygląda procedura związana z usuwaniem zapisu o hipotece.

 1. Przygotowujesz dokumenty, pobierasz wniosek (możesz to zrobić na naszej stronie) i wypełniasz go w prawidłowy sposób.
 2. Składasz dokumenty w sądzie rejonowym – osobiście lub listownie.
 3. Sąd weryfikuje wniosek i załączniki.
 4. Po wykreśleniu hipoteki otrzymujesz potwierdzenie na podany adres korespondencyjny.

Teraz zobacz, jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki, by sąd przyjął go bez konieczności wprowadzania poprawek.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki? Instrukcja

Przeczytaj instrukcję, jak krok po kroku wypełnić taki formularz.

Strona pierwsza

 • pole numer 1 – nazwa sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą Twojej nieruchomości,
 • pole numer 2 – wydział sądu, który prowadzi księgę wieczystą,
 • pole numer 3 – numer księgi wieczystej Twojej nieruchomości

Strona druga

 • dwa pierwsze pola – ewentualne dodatkowe żądania (jeśli brak – przekreśl puste pole),
 • zaznacz znakiem “X” pole “Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteka”,
 • pole numer 7 – słownie opisz, o co wnioskujesz (wskaż numer księgi wieczystej, rodzaj hipoteki, wysokość kredytu oraz nazwę i siedzibę banku, który go udzielił).

Strona trzecia

W polu “dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania” przekreśl wyrazy “uczestnika postępowania”.

W następnej kolejności uzupełnij:

 • pola od 9 do 17 → PESEL, nazwisko, imiona, imiona rodziców,
 • pola od 18 do 25 → kraj, miejscowość, ulicę, numer domu, kod pocztowy, pocztę,
 • pola od 26 do 32 → adres korespondencyjny,
 • pola od 33 do 56 → wypełniasz, jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela.

Strona czwarta

Pola od 57 do 80 to kontynuacja danych współwłaściciela.

 • pola od 81 do 83 → wykaz załączników dołączanych do wniosku,
 • pole 84 → numer kwitu mazalnego otrzymanego z banku,
 • pole 85 → wysokość opłaty sądowej,
 • pola 86 dotyczą dodatkowych załączników (jeśli ich nie ma – przekreśl puste pola).

Zakończ wypełnianie wniosku swoim podpisem i umieszczeniem daty.

Ubezpieczenie nieruchomości

Jeśli procedura związana z wykreśleniem hipoteki jest już za Tobą, w końcu możesz się poczuć jak pełnoprawny właściciel domu lub mieszkania. Warto zadbać o to, by były one bezpieczne i chronione przed nagłymi i niesprzyjającymi wydarzeniami. Polecanym rozwiązaniem jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej chroniącej nieruchomość przed różnego typu szkodami.

W wygodnym kalkulatorze online pod adresem: https://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-nieruchomosci/ porównasz ofertę ubezpieczeń nieruchomości od wielu różnych ubezpieczycieli. Sprawdzisz ich ceny i zakres ochrony, nie wychodząc z domu.

Podsumowanie

 1. Wykreślenia nieruchomości z ksiąg wieczystych można dokonać po spłacie zobowiązania obciążającego nieruchomość, na przykład kredytu hipotecznego.
 2. Właściciel nieruchomości musi złożyć wniosek samodzielnie, nie może zrobić tego za niego bank. Jeśli występują współwłaściciele, każdy z nich musi podpisać się na wniosku.
 3. Taka procedura jest płatna – kosztuje 100 zł.
 4. Do wniosku należy dołączyć załączniki, a najważniejszy z nich to kwit mazalny.

FAQ

Gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Składa się go w sądzie rejonowym osobiście lub listownie. Należy skierować pismo do wydziału, który przechowuje księgi wieczyste konkretnej nieruchomości.

Czy małżeństwo musi składać wniosek wspólnie?

Tak, każdy z małżonków musi się podpisać na wniosku i podać swoje dane. W przeciwnym razie sąd może odrzucić żądanie wykreślenia hipoteki.

Jak wypełnić taki wniosek?

Jest to dość czasochłonne i skomplikowane, dlatego najlepiej pobrać wzór z naszej strony i uzupełnić go według podanego tutaj schematu.

Dokumenty do pobrania

Pobierz wniosek o wykreślenie z hipoteki (PDF) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem jest kluczowy dla zabezpieczenia interesów zarówno lokatorów, jak i właściciela....

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego 
Wniosek o wykup mieszkania komunalnego 

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego jest niezbędny, gdy staramy się o wykupienie mieszkania z zasobów...

Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania
Wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania może nastąpić bez względu na to, czy jest to umowa na...