Jeśli zamierzasz zatrudnić się na umowę o pracę, pamiętaj o tym, że pracodawca ma obowiązek dbać o przestrzeganie przepisów BHP. Jednym z wymogów jest potwierdzenie, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Gdzie można sprawdzić swój aktualny stan zdrowia i potwierdzić gotowość do podjęcia pracy? Jak wygląda badanie oraz jak powinien wyglądać wzór skierowania do lekarza medycyny pracy? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu. 

Kim jest lekarz medycyny pracy? 

Lekarz medycyny pracy to specjalista, którego zadaniem jest ocena ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Lekarz tej specjalizacji musi mieć ukończone studia medyczne oraz 5-letnią podstawową specjalność lekarską. W jego obowiązkach leży m.in.: 

 • stwierdzanie zdolności, niezdolności lub przeciwwskazań do zatrudnienia, 
 • prowadzenie profilaktyki zdrowotnej osób pracujących, 
 • informowanie o bezpieczeństwie oraz diagnozowanie zagrożeń w miejscu pracy, 
 • przygotowanie spisu wyposażenia, sprzętu i odzieży koniecznych do pracy na określonym stanowisku, 
 • diagnostyka chorób zawodowych i leczenie wykrytych dolegliwości lub pokierowanie do innych specjalistów. 

Do zadań lekarza medycyny pracy zalicza się także uczestnictwo w procesach sądowych dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz promowanie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia. 

W jakim celu udać się do lekarza medycyny pracy? 

Do lekarza medycyny pracy udają się najczęściej pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w celu potwierdzenia zdolności (lub jej braku) do wykonywania obowiązków przypisanych do danego stanowiska. Wyróżnia się trzy rodzaje badań: 

 • badania wstępne – przeprowadzane przed podjęciem pracy w nowym miejscu lub zmianą stanowiska, 
 • badania okresowe – w zależności od stanowiska przeprowadza się je najczęściej co kilka lat, aby przedłużyć ważność orzeczenia lekarskiego,  
 • badania kontrolne – konieczne, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż przez 30 dni. 

Do lekarza medycyny pracy należy się udać również w celu potwierdzenie zdolności do prowadzenia pojazdów, w przypadku starania się o pozwolenie na używanie broni czy konieczności wyrobienia książeczki sanepidowskiej. Cel badań lekarskich bywa różny, z tego powodu udają się na nie zarówno obecni, jak i przyszli pracownicy. 

Kto może potrzebować skierowania do lekarza medycyny pracy? 

Skierowania do lekarza medycyny pracy potrzebuje nie tylko pracownik, aby sprawdzić, czy jest w stanie wykonywać pracę na wybranym stanowisku. Lekarz specjalizujący się w medycynie pracy może prowadzić poradnię zakładową dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, a także wydawać orzeczenia lekarskie uczniom lub studentom deklarujące ich zdolność do pracy w wybranym zawodzie – w ten sposób jednocześnie potwierdzają możliwość kształcenia się przez nich na wybranym kierunku. 

Zgodnie z Kodeksem pracy wizytę u lekarza medycyny pracy muszą odbyć nowi pracownicy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy oraz pozostali zatrudnieni zmieniający stanowiska pracy na takie, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.  

Warto wiedzieć, że obowiązek odbycia wizyty u lekarza medycyny pracy dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, zatem nie jest to wymagane w przypadku osób pracujących na umowie zlecenie lub w oparciu o umowę B2B – podkreśla Ewelina Ratajczak, ekspertka rankomat.pl.  

Jak wygląda badanie u lekarza medycyny pracy? 

Badania u lekarza medycyny pracy może różnić się w zależności od celu oraz charakteru stanowiska pracy. Wizyta najczęściej rozpoczyna się od dokładnego wywiadu, podczas którego lekarz może przykładowo zapytać o: 

 • przewlekłe choroby lub choroby występujące w rodzinie, 
 • przyjmowane leki, 
 • nałogi, 
 • przebyte operacje i wypadki. 

Lekarz często pyta też o warunki pracy oraz informuje o zagrożeniach na danym stanowisku. Następnie wykonuje podstawowe badania – należą do nich m.in.: osłuchanie klatki piersiowej, pomiar ciśnienia krwi, podstawowe badanie wzroku i słuchu. Lekarz medycyny pracy może również zlecić wykonanie innych badań, które w jego ocenie są konieczne. Przykład stanowi skierowanie na spirometrię, czyli badanie, podczas którego mierzona jest objętość i pojemność płuc, oraz RTG płuc. Takiego skierowania mogą spodziewać się osoby zamierzające pracować w służbach ratowniczych albo w zawodzie nurka. 

Jak powinien wyglądać i co zawierać wzór skierowania do lekarza medycyny pracy? 

Wzór skierowania na badania do lekarza medycyny pracy musi zawierać zaznaczony charakter badań, a także należy w nim wpisać dane osobowe pracownika: imię i nazwisko, numer PESEL, i/lub serię i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (w przypadku osoby przyjmowanej do pracy pole dotyczące adresu powinno pozostać puste) oraz nazwę stanowiska pracy. 

W kolejnej części dokumentu należy podać charakter wykonywanej pracy lub podstawowe czynności na danym stanowisku, a także sposób i czas ich wykonywania (wraz z podaniem wymiaru pracy według określonych wymogów). Skierowanie musi również zawierać opis warunków pracy. Sekcja składa się z pięciu grup czynników zagrożenia, a zadaniem osoby, która otrzymała skierowanie, jest zaznaczenie tych odpowiednich. 

Co istotne, udając się do lekarza medycyny pracy, koniecznie trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, a w przypadku choroby lub niepełnosprawności – wyposażenie niezbędne do funkcjonowania oraz inne istotne dokumenty. Przykładowo, w przypadku wady wzroku zaleca się, aby pacjent zabrał ze sobą okulary, które nosi na co dzień, lub soczewki wraz z pojemnikiem. Z kolei w przypadku choroby przewlekłej – trzeba zabrać dokumenty poświadczające stan zdrowia. Osoby niepełnosprawne są zobowiązane do okazania dokumentu potwierdzającego rodzaj i stopień niepełnosprawności. 

Gdzie znaleźć ubezpieczenie dla osoby zatrudnionej? 

Aby uzyskać szybki dostęp do lekarza czy specjalistów, warto skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia dla osoby zatrudnionej. Dla tej grupy ubezpieczyciele oferują pakiety polis, które zostały przygotowane z myślą o jej potrzebach. Ubezpieczenie dla osoby zatrudnionej najlepiej znaleźć na stronach poświęconej tej tematyce, stacjonarnie u danego towarzystwa ubezpieczeniowego bądź też pośrednika ubezpieczeń. 

Podsumowanie

 1. Lekarz medycyny pracy to specjalista, do którego zadań należy ocena ogólnego stanu zdrowia pacjenta, a także stwierdzenie zdolności, niezdolności lub przeciwwskazań do zatrudnienia na wybranym stanowisku 
 2. Wizyta u lekarza medycyny pracy jest obowiązkowa m.in. dla osób zatrudnionych na umowę o pracę 
 3. Skierowanie na badanie wystawia pracodawca albo instytucja, która wymaga oceny stanu zdrowia danej osoby 
 4. Na wizytę do lekarza medycyny pracy obowiązkowo trzeba zabrać skierowanie oraz dokument potwierdzający tożsamość

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o wzór skierowania do lekarza medycyny pracy

Po co potrzebny jest lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy jest potrzebny pracodawcom, którzy zgodnie z prawem muszą mieć potwierdzenie, czy dana osoba może wykonywać pracę na wybranym stanowisku. Należy zaznaczyć, że jest to wymóg podczas zatrudnienia na umowę o pracę. Lekarz medycyny pracy może również prowadzić poradnie specjalistyczne, wydawać orzeczenia lekarskie uczniom lub studentom, a także promować zdrowie w zakładach pracy.

Jak wystawić skierowanie do lekarza medycyny pracy?

Skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia pracodawca. Pracownik otrzymuje je najczęściej w formie papierowej w dwóch egzemplarzach albo w formie elektronicznej.

Czym zajmuje się lekarz w poradni medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy przede wszystkim zajmuje się oceną ogólnego stanu zdrowia pacjenta, który przesądza o możliwości podjęcia pracy na danym stanowisku lub zdolności do wykonywania pewnych czynności, w tym posługiwania się bronią na mocy zezwolenia lub prowadzenia pojazdów. Lekarz medycyny pracy może również prowadzić poradnię zakładową dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi.

Jak przygotować się do badania u lekarza medycyny pracy?

Wybierając się na wizytę do lekarza medycyny pracy, należy zabrać ze sobą skierowanie oraz dokument tożsamości. Warto zabrać też niezbędne akcesoria (jeśli takie są) służące do usprawnienia codziennego funkcjonowania. Osoby z wadą wzroku powinny zabrać ze sobą okulary lub założyć soczewki. Natomiast osoby z wadą słuchu, powinny pamiętać o aparacie słuchowym.

Dokumenty do pobrania

Wzór skierowania na badania lekarskie Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku przysługują różne formy pomocy...

Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej
Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej

O czym warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o opiekunkę dla osoby starszej? Osoby starsze i...

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Niepełnosprawność uniemożliwia bądź utrudnia codzienne funkcjonowanie, które wynika z pewnej niesprawności organizmu. Natomiast orzeczenie o...