Uszczerbek na zdrowiu może się przytrafić każdemu i niemal w każdych okolicznościach. Jeśli jesteś ubezpieczony w PZU i Twoja polisa obejmuje takie zdarzenie, warto poinformować ubezpieczyciela o szkodzie i wnioskować o wypłatę odszkodowania. Sprawdź, jak to zrobić.

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

W ogólnym rozumieniu uszczerbek na zdrowiu jest uszkodzeniem ciała lub pogorszeniem się stanu zdrowia. Może więc dotyczyć np. złamania nogi, uszkodzenia żuchwy, utraty palca czy oka. Ubezpieczyciel jasno określa przyczynę takiego zdarzenia. Musi to być nieszczęśliwy wypadek, czyli zdarzenie nagłe i niezależne od ubezpieczonego.

Co ważne, każdy ubezpieczyciel przewiduje własną definicję uszczerbku na zdrowiu. Zawsze jest ona opisana w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przed podpisaniem umowy możesz zatem sprawdzić, jak dane towarzystwo rozumie takie pojęcie.

W PZU definicja trwałego uszczerbku na zdrowiu brzmi następująco:

trwały uszczerbek na zdrowiu jest trwałym, nierokującym poprawy uszkodzeniem danego organu, narządu lub układu. Polega na ich fizycznej utracie lub upośledzeniu jego funkcji.

Ważną kwestią jest brak rokowania poprawy. To znaczy, że dana część ciała została uszkodzona w sposób trwały – np. utrata palca lub oka kwalifikuje się do tej definicji.

Uszczerbek trwały i nietrwały

Uszczerbek na zdrowiu może mieć też charakter nietrwały, czyli taki, który rokuje poprawę. To może być np. złamanie ręki, które nie jest uszkodzeniem bez szansy na wyleczenie.

Uszczerbek na zdrowiu a nieszczęśliwy wypadek

Osobną kategorią szkód jest nieszczęśliwy wypadek. PZU określa go jako:

nagłe, niespodziewane zdarzenie, które jako jedyna przyczyna powoduje całkowite inwalidztwo lub poważne uszkodzenie ciała. Nieszczęśliwy wypadek nie jest zależny od woli ani stanu zdrowia ubezpieczonego. Musi być również wywołany zewnętrzną przyczyną (np. pogodą).

Zgodnie z definicją nieszczęśliwym wypadkiem nie będzie więc choroba kręgosłupa wywołana długotrwałą pracą w szkodliwych warunkach. Może nim być np. złamanie nogi na oblodzonym chodniku – wówczas jest to zdarzenie nagłe, niezależne od Ciebie i spowodowane czynnikami zewnętrznymi (pogodą).

Najpierw warto więc określić, z jakim rodzajem szkody masz do czynienia. Dlatego pierwszym etapem po wypadku jest przejście procedur medycznych. Po zebraniu dokumentacji lekarskiej można zacząć się ubiegać o wypłatę odszkodowania.

Ile wynosi odszkodowanie?

To, na jakie świadczenie możesz liczyć, zależy przede wszystkim od warunków Twojej polisy. Uszczerbek na zdrowiu zwykle jest szkodą uwzględnioną w ubezpieczeniu na życie. Przede wszystkim upewnij się więc, że Twoja polisa obejmuje również takie zdarzenie (nie każda ma takie rozszerzenie). Jeśli nie, nie będziesz mógł się ubiegać o odszkodowanie.

Jeśli uszczerbek na zdrowiu został wymieniony jako szkoda, która znajduje się w Twojej polisie, sprawdź maksymalną sumę gwarantowaną. Podana kwota nie jest jednak równowartością świadczenia, które otrzymasz. Określa jedynie maksymalną możliwą do uzyskania wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Za doznany uraz możesz otrzymać od 1 do 100% sumy ubezpieczenia. Możesz również otrzymać znacznie więcej, jeśli złamanie wymagało hospitalizacji oraz operacji chirurgicznej, a na taką ochronę również się zdecydowałeś i opłacałeś za nią składki. Ubezpieczyciel oblicza procentową wartość świadczenia, która przysługuje Ci za konkretne uszkodzenie ciała.

Jeśli suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł, złamałeś nogę, a uszczerbek na zdrowiu został wyliczony na 5% – powinieneś otrzymać 5 000 zł.

Z kolei np. za złamanie ręki prawej możesz otrzymać 10% sumy ubezpieczenia, natomiast już za takie samo złamanie ręki lewej (jeśli nie jest u Ciebie dominującą kończyną) dostaniesz jedynie 5%. Dodatkowo znaczenie będzie miał sam rodzaj złamania – im jest poważniejsze, tym wyższa kwota odszkodowania.

Przykłady danych procentowych za uszczerbek na zdrowiu w PZU

Zdarzenie% doznanego uszczerbku na zdrowiu
Padaczka jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu bez utraty przytomności1-10
Padaczka jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu bez utraty przytomności – z bardzo częstymi napadami (3 razy w tygodniu i więcej)50-60
Uszkodzenie nosa bez zaburzeń oddychania1-5
Uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania oraz znacznym stopniem deformacji5-15
Całkowita utrata zęba2-3
Złamanie żeber – bez zniekształceń1
Złamanie żeber z miernym ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej – z niewielkiego stopnia zmniejszeniem wydolności oddechowej5-10
Utrata kciuka – utrata obu paliczków z kością śródręczaLewy: 25-33 Prawy 28-35
Utrata palca wskazującego – utrata wskaziciela w obrębie lub z kością śródręczaPrawy: 25-30 Lewy 23-27
Palec wskazujący – złamanie (niewielkie zmiany)Prawy: 1-5 Lewy 1-4
Palec wskazujący – złamanie (zmiany dużego stopnia)Prawy: 10-15 Lewy 8-13
Złamanie jednej kości śródstopia1-5
Złamanie trzech lub więcej kości śródstopia5-20

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na pzu.pl

Jak ubezpieczyciel określa stopień uszczerbku na zdrowiu?

Zawsze niezbędne jest orzeczenie lekarskie – nie wystarczy Twoja deklaracja. Aby zgłosić uszczerbek na zdrowiu ubezpieczycielowi, musisz skompletować i przesłać dokumentację medyczną, która potwierdzi charakter doznanej szkody. Na tej podstawie ubezpieczyciel wyliczy, jaka kwota odszkodowania Ci przysługuje.

Ważne! Od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego możesz się odwołać. Jeśli uznasz, że kwota odszkodowania jest zbyt niska w stosunku do szkody, której doznałeś, możesz złożyć wniosek odwoławczy.

Ile masz czasu na zgłoszenie się po odszkodowanie?

Nieszczęśliwy wypadek i powstały w jego efekcie uszczerbek warto zgłaszać tak szybko jak to możliwe. To pozwoli na otrzymanie świadczenia w krótkim terminie. Ono z kolei może być bardzo pomocne np. do pokrycia kosztów rehabilitacji czy leczenia.

Nie oznacza to jednak, że trzeba kontaktować się z ubezpieczycielem natychmiast po wypadku. Rekomendowany czas na zgłoszenie nie będzie bowiem jednakowy dla wszystkich uszczerbków. Przykładowo gdy dojdzie do prostego złamania ręki, wniosek możesz przesłać po zakończeniu leczenia, czyli zwykle po upływie około 3-4 tygodni.

Jeśli z kolei nieszczęśliwy wypadek spowodował poważniejsze obrażenia, które obejmują urazy głowy, kręgosłupa, poparzenie skóry lub zaburzenia neurologiczne, należy poczekać do całkowitego zakończenia leczenia. Takie sytuacje są skomplikowane pod względem medycznym, dlatego kilka tygodni po wypadku może nie wystarczyć, aby określić stopień uszczerbku ciała. W pierwszych tygodniach zwykle nie zna się jeszcze wszystkich konsekwencji zdrowotnych, jakie dotyczą poszkodowanego, dlatego określenie kwoty świadczenie nie będzie miarodajne.

Warto pamiętać, że świadczenie przedawnia się po 3 latach. Właśnie tyle czasu ma się na zgłoszenie szkody.

Jak długo ubezpieczyciel rozpatruje sprawę?

Zgodnie z przepisami towarzystwo ubezpieczeniowe ma 7 dni od zgłoszenia zdarzenia na poinformowanie osoby poszkodowanej o tym, że szkoda została zarejestrowana, oraz 30 dni na wypłatę odszkodowania. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może wydłużyć się do 90 dni.

Co jest potrzebne, by ubiegać się o świadczenie w PZU?

Podstawą jest numer polisy. Jeśli go znasz, najłatwiejszą formą wnioskowania o świadczenie jest wejście na stronę https://zgloszenie.pzu.pl/ i postępowanie zgodnie z kolejnymi wskazówkami.

Jeśli natomiast nie znasz swojego numeru polisy, zaloguj się do mojePZU lub zadzwoń do ubezpieczyciela pod numerem 801 102 102.

Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczenia?

Każdy ubezpieczyciel może ustalić własne zasady składania wniosku o wypłatę świadczenia z polisy na życie. W przypadku PZU masz do dyspozycji następujące metody:

 1. zalogowanie się do serwisu moje.pzu.pl,
 2. wypełnienie formularza internetowego,
 3. telefon pod numer: 801 102 102,
 4. wysłanie sms o treści SZKODA pod numer 4102 – pracownik oddzwoni i przyjmie zgłoszenie,
 5. wizyta w oddziale PZU.

Najłatwiej wypełnić formularz bezpośrednio na stronie. Nie trzeba go drukować, wysyłać ani dostarczać do placówki. Taką formę preferuje ubezpieczyciel, jednak to nie oznacza, że musisz z niej skorzystać.

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek możesz również napisać samodzielnie lub pobrać wzór i wypełnić do swoimi danymi. PZU ma obowiązek go rozpatrzyć. Musisz jednak pamiętać, by zawrzeć w piśmie kilka podstawowych informacji, czyli:

 • dane osobowe – imię, nazwisko, PESEL,
 • dane kontaktowe – numer telefonu, adres korespondencyjny,
 • numer polisy,
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie.

Najważniejsze informacje dotyczą okoliczności zdarzenia i odniesionych przez Ciebie obrażeń. Musisz wskazać, kiedy doszło do wypadku, co dokładnie się stało i jakie wywołało to skutki zdrowotne. Warto podać jak najdokładniejszy opis, czyli określić:

 • jak doszło do wypadku,
 • w którym miejscu się zdarzył,
 • kiedy doszło do wypadku (data, godzina),
 • co robił i gdzie znajdował się poszkodowany tuż przed wypadkiem,
 • w jaki sposób doszło do obrażeń.

Podaj możliwie dokładnie miejsce zdarzenia — nazwę ulicy i jej numer (jeśli to możliwe) lub punkt orientacyjny (np. przystanek autobusowy o nazwie x przy ulicy y).

Powinieneś także podać następstwa wypadku, czyli:

 • bezpośrednie obrażenia i urazy,
 • choroby wywołane wypadkiem,
 • niepełnosprawności nabyte po wypadku,
 • informacje dotyczące udzielonej Ci pomocy oraz podjętego leczenia.

Właśnie dlatego, aby zgłosić prośbę o wypłatę odszkodowania, najpierw musisz przejść procedury medyczne. Ubezpieczyciel musi mieć ogląd sytuacji, a przede wszystkim potwierdzenie, jakich obrażeń doznałeś, co zapewnia dostęp do dokumentacji medycznej.

Jak przesłać wniosek?

Wniosek możesz wypełnić na stronie PZU – wówczas nigdzie go nie wysyłasz. Jeśli zdecydujesz się na pobranie ze strony uniwersalnego wzoru wniosku, wydrukuj go i wypełnij, a następnie zanieś do dowolnej placówki PZU w całym kraju i przekaż pracownikowi. Możesz także wysłać go pocztą na adres: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zadzwoń na infolinię pod numer: 801 405 905, 799 698 698 lub 22 505 15 48. Konsultant udzieli Ci wszystkich informacji i wyjaśni, jak i gdzie należy przekazać wniosek.

Gdzie kupić polisę na życie?

Polisa na życie, która zapewnia wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, może mieć różny zakres. Ubezpieczony sam określa, jak wysoką składkę chce płacić oraz w razie jakich szkód jego polisa zadziała. Może wybrać wariant, który obejmuje wyłącznie śmierć (wówczas świadczenie jest wypłacane wskazanej osobie) lub zdecydować się na rozszerzenie (hospitalizacja, poważna choroba lub właśnie uszczerbek na zdrowiu). Gdzie szukać najlepszych polis?

Warto wejść na stronę https://kalkulator.ubezpieczeniaonline.pl/kalkulator/ubezpieczenia-na-zycie/, czyli skorzystać z wygodnego kalkulatora ubezpieczeń życiowych. Wystarczy, że podasz, jakie parametry polisy Cię interesują (m.in. jakiej kwoty odszkodowania oczekujesz), a otrzymasz propozycje od wielu ubezpieczycieli.

Możesz je wygodnie przeglądać, a jeśli jedna z nich Cię zainteresuje, od razu kupisz ją na stronie. Bez presji czasu porównasz oferty i ocenisz, która z nich spełnia Twoje oczekiwania.

Źródła:
• Zgłaszanie szkody w PZU: https://zgloszenie.pzu.pl/
• OWU polisy na życie PZU: https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1514712
• Art. 20. Dziennik Ustaw – [Elementy umów ubezpieczenia na życie] – Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna.

Podsumowanie

 • Uszczerbek na zdrowiu oznacza uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Może być trwały, np. utrata palca lub nietrwały, np. złamanie ręki.
 • Każdy ubezpieczyciel może ustalić własną definicję uszczerbku na zdrowiu, którą znajdziesz w OWU.
 • Szkoda w postaci uszczerbku na zdrowiu jest zwykle ujęta w rozszerzeniach polisy na życie.
 • Aby ubiegać się o wypłatę świadczenia z polisy, należy złożyć wniosek.
 • PZU preferuje składanie wniosku on-line, czyli wypełnienie formularza na stronie: https://zgloszenie.pzu.pl/.
 • Możesz także pobrać go ze strony (jako uniwersalny wzór), wypełnić ręcznie i przesłać klub zanieść do ubezpieczyciela

FAQ

Doznałem uszczerbku na zdrowiu, suma ubezpieczenia to 50 000 zł. Czy właśnie tyle dostanę?

Zwykle nie, ponieważ suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaka Ci przysługuje. Jeśli uszkodziłeś tylko jedną część ciała, np. nogę, ubezpieczyciel obliczy procent Twojego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli złamanie nogi uzna za 10% uszkodzenia ciała, otrzymasz 10% z 50 000 zł, czyli 5 000 zł.

Zgubiłem polisę i nie znam jej numeru. Czy mam szansę na odszkodowanie?

Jak najbardziej możesz się o nie ubiegać. Polisa jest jedynie potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia. Jej brak nie oznacza, że przestało ono obowiązywać. Jeśli zgubiłeś polisę PZU, możesz zalogować się na stronę moje.pzu.pl i tam załatwić sprawę. Jeśli nie masz również danych do logowania, zadzwoń na infolinię: 801 405 905, 799 698 698 lub 22 505 15 48 i postępuj zgodnie ze wskazówkami konsultanta. Do wypłaty świadczenia będzie potrzebny Twój PESEL i numer dowodu osobistego. Jeśli znasz te dane, nie będziesz mieć problemu z ubieganiem się o odszkodowanie. Możesz także udać się osobiście do dowolnej placówki PZU, jeśli zdrowie Ci na to pozwala.

Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić świadczenia?

Może się tak stać, jeśli okoliczności wypadku zostały ujęte w OWU polisy jako wyłączenia, czyli sytuacje, w których polisa nie zadziała. Np. złamałeś nogę podczas uprawiania sportu ekstremalnego, a taka aktywność została opisana jako wyłączenie. Wówczas ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty świadczenia.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wzór pdf Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku przysługują różne formy pomocy...

Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej
Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej

O czym warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o opiekunkę dla osoby starszej? Osoby starsze i...

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Niepełnosprawność uniemożliwia bądź utrudnia codzienne funkcjonowanie, które wynika z pewnej niesprawności organizmu. Natomiast orzeczenie o...