Choć opóźniony lot może przytrafić się każdemu, taka sytuacja zazwyczaj bywa bardzo uciążliwa. Na szczęście w obliczu takich okoliczności pasażer jest chroniony przez odpowiednie przepisy. Sprawdź, w jaki sposób oraz jak dochodzić swoich praw.

W obliczu odwołanego lotu, poszkodowani pasażerowie mogą otrzymać odszkodowanie. Aby jego uzyskanie było możliwe, muszą jednak wystąpić szczególne okoliczności. Z naszego artykułu dowiesz się, kiedy można starać się o rekompensatę od przewoźnika, jakie warunki trzeba spełnić oraz jaka odpowiedzialność spoczywa na liniach lotniczych.

Co zrobić, gdy samolot się spóźnia?

Opóźnienia lotów, nawet w popularnych i dużych liniach lotniczych, nie są rzadkością. Na szczęście prawo chroni poszkodowanych w wyniku takiej sytuacji pasażerów, właśnie na wypadek opóźnionego samolotu. Reguluje je przede wszystkim Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004, które zostało wprowadzone w życie w 2004 r.

Zawarta w nim zasada UE 261/2004 określa ogólne reguły, które określają możliwości pasażerów jeśli chodzi o odszkodowania i ewentualną pomoc dla osób korzystających z usług linii lotniczych w razie opóźnienia, czy odwołania lotu, a także odmowy wpuszczenia pasażera na pokład samolotu.

Pasażerowie opóźnionych lotów mogą ubiegać się o odszkodowanie na mocy Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH z listopada 2009 (sygn. akt C-402/07).

Jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego na konsument.gov.pl:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 (Rzym I) – art. 5, jeżeli w umowie przewozu osób nie dokonano wyboru prawa właściwego, stosuje się przepisy kraju, w którym podróżny ma miejsce zwykłego pobytu, o ile lot odbywa się “z” lub “do” tego kraju, w innym wypadku stosuje się przepisy kraju, oficjalnej siedziby przewoźnika lotniczego. Jeżeli jednak linia lotnicza w regulaminie dokonała wyboru prawa właściwego (najczęściej jest to kraj głównej siedziby firmy), wówczas pasażerom może przysługiwać nawet kilkuletni okres na dochodzenie roszczeń.

Jakie prawa ma pasażer w przypadku opóźnienia/odwołania lotu?

W przypadku odwołania lotu, jako pasażerowie mamy jednak kilka podstawowych praw, które możemy egzekwować od przewoźnika. Przede wszystkim należy nam się zwrot kosztu za zakup biletu. Alternatywą jest sytuacja, w której linie lotnicze zaoferują nam inne połączenie, o tym samym punkcie docelowym ( jeżeli opóźnienie wyniesie ponad 5 godzin).

Dodatkowo w sytuacji odwołania lotu, przysługuje nam tak zwane prawo do opieki. Oznacza ono odpowiedzialność przewoźnika za zapewnienie nam podstawowej opieki podczas oczekiwania na opóźniony samolot, przede wszystkim w postaci posiłków i napojów. Jak określić ich ilość? Powinna ona być przede wszystkim adekwatna do czasu naszego oczekiwania na opóźniony lot. Jak informuje Europejskie Centrum Konsumenckie, prawo do opieki powinno gwarantować także dwie rozmowy telefoniczne, a także możliwość wysłania maili.

Co więcej, podczas oczekiwania na opóźniony lot, przysługuje nam prawo do zakwaterowania w hotelu, a także prawo do transportu między lotniskiem a hotelem. Warto jednak mieć na uwadze, że dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których nastąpiła konieczność dłuższego oczekiwania na lotnisku na samolot zastępczy.

W takiej sytuacji podróżnym przysługuje także prawo do uzyskania odszkodowania (w wysokości od 250 do 600 euro, tylko w przypadku przybycia do miejsca docelowego z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem).

Wyjątkiem są sytuacje, w których lot został odwołany w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami, a także wtedy, gdy pasażerowie zostali poinformowani o sytuacji odwołania przynajmniej na 2 tygodnie przed planowanym wylotem.

 Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu opóźnienia lotu?

Niestety, nie każde opóźnienie lotu oznacza zwrot kosztów za niewykorzystany bilet. Najważniejszym ograniczeniem jest czas – pasażer opóźnionego samolotu może ubiegać się o odszkodowanie przede wszystkim w sytuacji, gdy opóźnienie samolotu wyniosło minimum 3 godziny.

Co rozumiemy przez opóźniony lot? Wszelkie sytuacje, gdy przylot samolotu na lotnisko docelowe nastąpi w późniejszej godzinie niż ta zaplanowana i wskazana na bilecie podróżnego.

Przykład: Pani Marzena zarezerwowała lot do Londynu, by w weekend odwiedzić swojego narzeczonego, który tam pracuje. Samolot miał wystartować o godzinie 10:00, jednak w związku z komplikacjami, start maszyny odbył się dopiero o godzinie 15:00, co oznacza, że sumaryczne opóźnienie wyniosło aż 5 godzin. Niestety, samolot w trakcie lotu nie nadrobił straconego czasu. W związku z tym Pani Marzena miała prawo ubiegać się o stosowne odszkodowanie.

Zdarzają się jednak odmienne sytuacje, w których – mimo opóźnienia – ostateczne lądowanie samolotu w miejscu docelowym nie nastąpi później niż 3 godziny po planowanym czasie przylotu. W takiej sytuacji może się okazać, że uzyskanie odszkodowania nie będzie możliwe.

Przykład: Pan Andrzej wraz z żoną wybrali się na wakacje do Hiszpanii. Ich samolot miał wystartować o godzinie 12:00, jednak nastąpiło opóźnienie, w związku z czym lot odbył się o godzinie 15:00. w trakcie lotu samolot nadrobił jednak stracony czas, w związku z czym w miejscu docelowym pojawił się z jedynie 1,5-godzinnym, a nie 3-godzinnym opóźnieniem. Ponieważ trasa została nadrobiona, opóźnienie może nie zostać uznane

Jak otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot?

Jak wynika z powyższego, prawo do uzyskanie odszkodowania przysługuje pasażerom, których samolot dotarł na miejsce docelowe z minimum 3-godzinnym opóźnieniem, względem pierwotnego planowanego czasu przylotu. W takiej sytuacji można ubiegać się od odszkodowanie. Jakie kroki należy podjąć?

Przede wszystkim, reklamacje musi zostać złożona w formie pisemnej. Taki dokument należy przesłać bezpośrednio do przewoźnika, wskazując w nim:

 • Swoje dane osobowe
 • Dane toczące lotu, który został opóźniony
 • Kwotę oczekiwanego odszkodowania

Najlepiej będzie, jeśli zaraz po ogłoszeniu opóźnienia skontaktujemy się z przewoźnikiem, który – zgodnie z prawem – powinien poinformować nas o naszych prawach w związku z zaistniałą sytuacją. Adres do kontaktu z liniami lotniczymi można znaleźć bezpośrednio na ich stronie. Bardzo możliwe (szczególnie w przypadku popularnych linii lotniczych), że na stronie przewoźnika znajdziemy również specjalny formularz kontaktowy.

Najważniejszą kwestią, o jakie trzeba pamiętać zgłaszając reklamację w związku z opóźnieniem lotu, jest dokładne opisanie sytuacji. Kluczowe będzie również dołączenie do formularza/wniosku niezbędnych dokumentów, potwierdzających rezerwację.

Warto jednak pamiętać, że od października 2019 roku pasażerowie, którzy starają się o odszkodowanie w związku z opóźnionym lotem, nie muszą posiadać karty pokładowej. W takiej sytuacji wystarczy tradycyjne potwierdzenie. We wniosku trzeba jednak wskazać następujące informacje:

 • Dane dotyczące lotu, który został opóźniony (jego numer, datę, godziny planowego wylotu, a także trasę)
 • Czas opóźnienia

Co, gdy linia lotnicza nie chce wypłaci odszkodowania za lot?

Jeżeli przewoźnik odmówi nam wypłaty należnego w związku z opóźnieniem odszkodowania, możemy go pozwać. Warto jednak pamiętać, że na składanie swoich roszczeń mamy ograniczony czas, po upływie którego linie lotnicze mają prawo nie uwzględnić naszych oczekiwań.

Jeśli terminy zostaną zachowane, poszkodowany w wyniku opóźnienia lotu podróżny może jednak dochodzić swoich praw przed sądem, składając w nim stosowny pozew.

Europejskie Centrum Konsumenckie na swojej stronie podaje następujące informacje dot. Przedawnienia roszczeń:

 • Rozporządzenie (WE) 261/2004 nie wskazuje terminu, w jakim pasażerowie powinni domagać się wypłaty odszkodowania.

 • Ustawa prawo lotnicze wskazuje roczny termin (polskie prawo).

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 (Rzym I) – art. 5, jeżeli w umowie przewozu osób nie dokonano wyboru prawa właściwego, stosuje się przepisy kraju, w którym podróżny ma miejsce zwykłego pobytu, o ile lot odbywa się “z” lub “do” tego kraju, w innym wypadku stosuje się przepisy kraju, oficjalnej siedziby przewoźnika lotniczego. Jeżeli jednak linia lotnicza w regulaminie dokonała wyboru prawa właściwego (najczęściej jest to kraj głównej siedziby firmy), wówczas pasażerom może przysługiwać nawet kilkuletni okres na dochodzenie roszczeń.

Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie za opóźniony lot?

Linie lotnicze na rozpatrzenie naszej reklamacji mają 30 dni. Jeśli przewoźnik nie dotrzyma tego terminu, przysługuje nam prawo do złożenia skargi do Komisji Ochrony Praw Pasażerów, działającej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Sama procedura odszkodowawcza trwa średnio od 3 do 12 miesięcy.

Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lot?

To, jakie odszkodowanie możemy uzyskać za opóźniony lot, jest uzależnione przede wszystkim od długości trasy, kierunku lotu i długości opóźnienia. Inna będzie wysokość odszkodowania na trasach przebiegających w granicach Unii Europejskiej, inna na tych, które znajdują się poza UE.

Co więcej, w granicach Unii znaczenie ma także długość trasy – wyższe odszkodowanie uzyskamy w przypadku opóźnienia na trasach liczących ponad 1500 km, niższe na tych, które nie przekraczają 1500 km.

Również poza UE długoś trasy nie pozostaje bez znaczenia – mniejszą rekompensatę za opóźnienie można otrzymać na tych, które mieszczą się w granicach 1500-3500 km, natomiast większą – na tych, które przekraczają 3500 km.

Poniższa tabela prezentuje wskazane zależności:

KIERUNEK LOTUODSZKODOWANIE W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA POWYŻEJ 3 GODZIN
Lot w obrębie UE do 1500 km250 euro
Lot w obrębie UE powyżej 1500 km400 euro
Lot poza UE od 1500 km do 3500 km400 euro
Lot poza UE ponad 3500 km600 euro

Odszkodowanie za opóźniony lot – wzór wniosku

We wniosku powinny znaleźć się takie informacje, jak:

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu składającego reklamację,
  • dane toczące lotu, który został opóźniony (numer referencyjny oraz data i numer lotu)
  • kwotę oczekiwanego odszkodowania,
  • opis sytuacji i uzasadnienie,
  • numer konta do wypłaty odszkodowania – w przypadku zagranicznych linii lotniczych należy podać IBAN, kod SWIFT/BIC, nazwę banku),
  • załączniki, np. potwierdzenie dokonanych zakupów (paragon / potwierdzenie przelewu).

Jeżeli linia lotnicza nie oferowała opieki w czasie oczekiwania na zastępczy lot, to dodatkowo w treści należy podać taką informację o konieczności ponoszenia kosztów za wyżywienie i picie z własnej kieszeni.

Co warto wiedzieć?

 1. W przypadku opóźnienia lotu powyżej 5 godzin pasażer ma prawo do odszkodowania.
 2. By je otrzymać, należy wysłać stosowny wniosek do przewoźnika będącego organizatorem lotu.
 3. Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy, kierunku lotu i czasu opóźnienia.
 4. Linie lotnicze na rozpatrzenie wniosku mają 30 dni.
 5. We wniosku należy podać dane dotyczące lotu, opisać sytuację i załączyć rachunki za wydatki poniesione w czasie oczekiwania na lot.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot?

Takie prawo przysługuje pasażerom, których samolot przyleciał do docelowego miejsca z 5-godzinnym opóźnieniem.

W jaki sposób można otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot?

Takie odszkodowanie można otrzymać jedynie wtedy, gdy złoży się stosowny wniosek. Należy go wysłać do przewoźnika, którego liniami się podróżowało.

Czy można wnioskować o odszkodowanie w liniach lotniczych, jeśli otrzymało się rekompensatę w ramach polisy turystycznej?

Tak. Odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego nie stanowi przeszkody, by ubiegać się o rekompensatę od przewoźnika.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot Pobierz dokument
Wniosek o odszkodowanie za odwołany lot Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Reklamacja za zagubiony bagaż rejestrowany
Reklamacja za zagubiony bagaż rejestrowany

Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za zagubiony bagaż podręczny i rejestrowany. W przypadku niedostarczenia bagażu, podróżnemu...

Reklamacja za uszkodzony bagaż rejestrowany – co musisz wiedzieć?
Reklamacja za uszkodzony bagaż rejestrowany – co musisz wiedzieć?

Uszkodzenie bagażu to wbrew pozorom bardzo częsta sytuacja na lotniskach. Warto pamiętać, że często mamy...

Reklamacja za opóźniony bagaż rejestrowany
Reklamacja za opóźniony bagaż rejestrowany

Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za powierzony im bagaż rejestrowany: zarówno za jego zniszczenie, zgubienia, jak...