Planujesz wyjazd za granicę ze swoją pociechą? Pamiętaj o tym, że dziecko musi mieć paszport. Co ważne, dotyczy to również krajów znajdujących się w strefie Schengen.

Osoba dorosła na terenie wspólnoty może posługiwać się polskim dowodem osobistym. Niepełnoletni nie mają takiego dokumentu, dlatego niezbędne jest wyrobienie paszportu. Sprawdź, jak to zrobić i co jest do tego potrzebne.

Kto może złożyć wniosek o paszport dla dziecka?

Wnioskować o wydanie takiego dokumentu mogą:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun prawny,
 • kurator.

Co ważne, jeśli wniosek składa tylko jeden z rodziców, zawsze potrzebna jest zgoda drugiego z nich. Można ją wyrazić:

 • osobiście podczas składania wniosku,
 • na piśmie w formie:
  • papierowej – dokument musi być własnoręcznie podpisany, a podpis poświadczony przez organ paszportowy lub notariusza (o tym, jak sporządzić taką zgodę, przeczytasz za chwilę),
  • elektronicznej – zgoda musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana w następujących przypadkach:

 • jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie paszportu – wówczas rodzic powinien przedstawić w urzędzie paszportowym dokument określający zakres władzy rodzicielskiej.

W przypadku wnioskowania o paszport dla dziecka może wystąpić jeszcze jedna sytuacja. Polega ona na tym, że nie ma zgodności stanowisk matki i ojca lub od jednej ze stron nie można uzyskać zgody na wydanie dokumentu. W takich okolicznościach decyzję wydaje sąd rodzinny, którego orzeczenie należy dołączyć do wniosku o paszport dla dziecka.

Jakie dokumenty są wymagane podczas wnioskowania o paszport dla dziecka?

Chcesz złożyć wniosek o wydanie paszportu dla dziecka? Przeczytaj, jakie dokumenty musisz zabrać ze sobą do urzędu paszportowego.

Na wstępie warto podkreślić, że nie ma wzoru wniosku o paszport dla dziecka i nie ma potrzeby wypełniania takiego dokumentu. Wniosek ma obecnie formę elektroniczną, a to oznacza, że urzędnik na miejscu wprowadza potrzebne dane do systemu. Osoba chcąca uzyskać paszport dla dziecka nie musi wypełniać żadnego formularza.

Natomiast do urzędu należy dostarczyć:

 • jedno aktualne, kolorowe zdjęcie dziecka zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • dowód opłaty za paszport,
 • ważny paszport albo dowód osobisty dziecka – jeśli ma taki dokument
 • ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – jeśli ją masz,

Jeśli wniosek o paszport dla dziecka składa jeden z rodziców, dodatkowo trzeba przedstawić:

 • zgodę drugiego rodzica (zgodnie z zasadami opisanymi w poprzednim punkcie),
 • orzeczenie sądu, które stanowi alternatywę dla zgody drugiego rodzica,
 • akt zgonu drugiego rodzica,
 • orzeczenie sądu potwierdzającego odebranie praw rodzicielskich,
 • odpis aktu urodzenia – gdy ojciec jest nieznany.

W rzadkich sytuacjach urzędnik może poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów, jednak zwykle te opisane powyżej są wystarczające.

Zgoda rodzica na wydanie dziecku paszportu – jak ją sporządzić?

Jeśli chcesz wyrazić zgodę na wydanie dziecku paszportu, możesz skorzystać ze wzoru, który znajdziesz na naszej stronie. W formularzu należy podać dane osobowe – swoje i dziecka.

Osoba składająca taki dokument musi wpisać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoją datę i miejsce urodzenia,
 • numer swojego dokumentu tożsamości.

Należy również podać w odpowiedniej rubryce imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia dziecka oraz złożyć własnoręczny podpis.

Gdzie można złożyć wniosek o paszport dla dziecka?

Można to zrobić w każdym punkcie paszportowym. Co ważne, nie musi być on odpowiedni do miejsca zamieszkania ani zameldowania dziecka lub rodziców. Możesz się udać do dowolnego urzędu na terenie całej Polski.

Warto mieć na uwadze, że do punktów paszportowych ustawiają się spore kolejki. Aby uniknąć oczekiwania, umów wizytę przez Internet (na stronie danego urzędu). Taka opcja jest możliwa w większości miejscowości.

Z rezerwacji internetowej warto także skorzystać podczas odbierania gotowego dokumentu.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu dla dziecka?

Opłatę za paszport zwykle należy uiścić przed udaniem się do urzędu. Można to zrobić przelewem na numer konta podany na stronie konkretnej placówki lub w kasie. W niektórych punktach paszportowych można zapłacić kartą bezpośrednio przy stanowisku (okienku) podczas składania dokumentów.

Koszt wyrobienia paszportu dla dziecka kształtuje się w następujący sposób:

 • dla osoby do 13. roku życia:
  • 30 zł,
  • 15 zł – dla dzieci z rodzin z Kartą Dużej Rodziny,
 • dla osoby od 13. do 18. roku życia:
  • 140 zł,
  • 70 zł – po okazaniu legitymacji szkolnej,
  • 35 zł – jeśli rodzina ma Kartę Dużej Rodziny.

W niektórych przypadkach te koszty mogą zostać obniżone (nawet do zera).

Kiedy paszport dla dziecka jest bezpłatny

Uzyskanie dokumentu bez opłat jest możliwe, jeśli:

 • dziecko przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jego długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • aktualny paszport ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora.

Kiedy można uzyskać paszport dla dziecka ze zniżką?

W niektórych sytuacjach można się ubiegać o paszport ze zniżką. Możesz to zrobić, jeśli:

 • wygląd dziecka diametralnie się zmienił i zdjęcie w obecnym paszporcie jest nieaktualne,
 • zmieniły się dane dziecka (np. nazwisko),
 • wyczerpało się miejsce na stemple potwierdzające przekroczenie granicy.

W takich przypadkach należy skontaktować się z urzędem paszportowym, by dowiedzieć się, ile będzie kosztowało wyrobienie dokumentu.

Ile się czeka na wyrobienie paszportu dla dziecka?

Podobnie jak w przypadku osób dorosłych maksymalny czas oczekiwania to 30 dni. Czasami może być on znacznie krótszy. Paszport odbiera się w tym samym urzędzie, w którym składało się wniosek. Aby to zrobić, należy mieć ze sobą dowód tożsamości.

O gotowości paszportu do odbioru zostaniesz poinformowany mailem lub sms-em.

Jak długo jest ważny paszport dla dziecka?

Termin ważności dokumentu jest uzależniony od wieku dziecka i prezentuje się w następujący sposób:

 • 5 lat od daty wydania, jeśli dziecko ma poniżej 13 lat,
 • 10 lat od daty wydania – dla dzieci w wieku powyżej 13 lat.

Dokument utraci ważność również wtedy, gdy:

 • nastąpiła zmiana danych osobowych (imienia, nazwiska, płci) – przestanie być aktualny po 60 dniach od zgłoszenia takich zmian,
 • dziecko zostanie pozbawione obywatelstwa polskiego (na wniosek rodziców),
 • zostanie zgłoszona utrata lub zniszczenie dokumentu lub gdy zostanie on odnaleziony przez osobę trzecią.

Paszport przestaje również obowiązywać w przypadku śmierci jego właściciela.

Paszport tymczasowy dla dziecka

Jako rodzic możesz również ubiegać się o wydanie paszportu tymczasowego dla swojego dziecka. Taki dokument jest ważny przez 12 miesięcy. Można o niego wnioskować tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład, gdy jest potrzebny do wyjazdu za granicę w celach zdrowotnych, rodzinnych czy zawodowych.

Posiadanie paszportu dla dziecka może okazać się niezbędne, jeśli planujesz zagraniczny wyjazd na majówkę (polecane kierunki w Europie).

Podsumowanie

  1. Aby dziecko mogło legalnie przekroczyć granicę Polski i przebywać na terenie innych państw, musi mieć paszport.
  2. Nie ma dolnej granicy wielu wymagającej wyrobienia paszportu dla osoby niepełnoletniej.
  3. Całą procedurę przeprowadza się w urzędzie paszportowym, niezależnie od miejsca mieszkania i zameldowania. Można udać się do dowolnej placówki w całym kraju.
  4. Warto sprawdzić, czy dziecku przysługują zniżki podczas wyrabiania dokumentu.

FAQ

Kto może wnioskować o wydanie paszportu dla dziecka?

Może to zrobić oboje rodziców lub jeden z nich. W drugim przypadku wymagana jest zgoda rodzica nieobecnego podczas składania wniosku. O paszport może również wnioskować opiekun prawny lub kurator.

Ile kosztuje paszport dla dziecka?

Koszt zależy od wieku dziecka – do 13 roku życia jest to 30 zł, powyżej tego wieku – 140 zł. Można również skorzystać ze zniżek, jeśli dziecko jest do nich uprawnione. Dokładny cennik takiej usługi zawsze można znaleźć na stronie urzędu paszportowego.

Ile czeka się na wydanie paszportu?

Maksymalny czas oczekiwania to 30 dni.

Jak długo paszport dla dziecka zachowuje ważność?

Ważność paszportu uzależniona od wieku dziecka. W przypadku osób do 13 roku życia dokument jest aktualny 5 lat od jego wydania. U dzieci powyżej tego wieku zachowuje ważność przez 10 lat. Może jednak przestać obowiązywać, jeśli zmienią się dane osobowe jego właściciela.

Dokumenty do pobrania

Pobierz zgodę rodzica na wydanie paszportu dziecku (DOC) Pobierz dokument
Pobierz zgodę rodzica na wydanie paszportu dziecku (PDF) Pobierz dokument

Zobacz podobne wnioski

Reklamacja za zagubiony bagaż rejestrowany
Reklamacja za zagubiony bagaż rejestrowany

Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za zagubiony bagaż podręczny i rejestrowany. W przypadku niedostarczenia bagażu, podróżnemu...

Odszkodowanie za opóźniony lot – jak je otrzymać?
Odszkodowanie za opóźniony lot – jak je otrzymać?

Choć opóźniony lot może przytrafić się każdemu, taka sytuacja zazwyczaj bywa bardzo uciążliwa. Na szczęście...

Reklamacja za uszkodzony bagaż rejestrowany – co musisz wiedzieć?
Reklamacja za uszkodzony bagaż rejestrowany – co musisz wiedzieć?

Uszkodzenie bagażu to wbrew pozorom bardzo częsta sytuacja na lotniskach. Warto pamiętać, że często mamy...